Cursus   |   Dukers en Baelemans - Opleidingen voor financiële dienstverleners

Masterclass Financiële analyse en balanslezen

Het vaststellen van zakelijk inkomen – Hypotheken en Arbeidsongeschiktheid
 
Er zijn momenteel ruim 1 miljoen ZZP’ers in Nederland actief en daarnaast nog eens vele duizenden andersoortige ondernemers. Een groot gedeelte van deze doelgroep heeft een adviesbehoefte. Deze ondernemers willen een woning kopen of arbeidsongeschiktheid verzekeren en daarbij hebben ze jouw hulp nodig!
 
 
 
Om tot een passend advies te komen, dient het inkomen van de ondernemer op de juiste manier te worden vastgesteld. Ben jij adviseur of acceptant en wil je aanvragen van ondernemers snel en efficiënt analyseren? Schrijf je dan in voor de Masterclass Financiële Analyse en balanslezen.

Inhoud:
Onderwerpen die tijdens de sessie aan bod komen zijn:
 • Inzicht in de fiscaliteit rondom een ondernemer/onderneming.
 • Kennis van het begrip belastbare winst uit onderneming.
 • Kennis over de basisprincipes die gebruikt worden bij het opstellen van de jaarrekening.
 • Kennis van balans continuïteit.
 • Inzicht in de fiscale ondernemersfaciliteiten.
 • Verschil tussen privé- en ondernemingsschulden.
 • Analyse/Interpretatie jaarcijfers van een onderneming.
 • Bepaling inkomen IB ondernemer a.d.h.v. de jaarcijfers.
 • Kennis over basisprincipes geconsolideerde jaarrekeningen en holdingstructuren.
 • Rekeningcourantverhouding DGA en BV.
 • Beoordeling risico’s en haalbaarheid aanvraag bij IB-ondernemer en DGA- en Holdingstructuur.
 • Specifieke aspecten die bij een aanvraag van een DGA aan bod komen.
De onderwerpen zijn bedoeld als “kapstok” en zullen tijdens de sessie via praktijkvoorbeelden, interactie en discussies met mededeelnemers worden behandeld. Daarnaast word je naar aanleiding van de praktijkcasuïstiek uitgedaagd om zelf met vragen en/of praktijkvoorbeelden te komen waarop mededeelnemers kunnen reageren en inzicht in kunnen geven.

Leerdoelen:
De masterclass is erop gericht je inzicht te geven in hoeverre de balans, winst- en verliesrekening zich tot elkaar verhouden. Hierdoor ben je in staat een financiële analyse te maken voor een aanvraag van een Hypotheek of Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Literatuur:
 
 
Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving Balanslezen waarin je snel en efficiënt thuisraakt in de cijfers van de ondernemer. Verder ontvang je ook een digitale syllabus
Balanslezen die je ook na de Masterclass als naslagwerk kunt gebruiken.  
 
Toelichting examen:

Examen is niet van toepassing. Na afronding van de opleiding ontvang je het  opleidingscertificaat “Masterclass Financiële Analyse en Balanslezen – het vaststellen van
het zakelijk inkomen” en kun je gebruik maken van een praktische rekentool ter ondersteuning van de analyse.

 
Toelichting PE punten
:
PE punten zijn op deze masterclass niet van toepassing.

Examen:
Zie toelichting

PE punten:
Zie omschrijving

Studieduur:
1 contactdag van 09.30u tot 16.30u (excl. voorbereidende e-learning)

Prijs: € 295,00* * Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTWInschrijven