Incompany

Financieel professionals die het beste uit zichzelf halen, zorgen ervoor dat uw organisatie succesvol blijft. Dukers & Baelemans is uw partner in het ontwikkelen van financieel vakmanschap. Dat vertaalt zich in betere prestaties op de werkvloer en een toename van de klantbeleving.

Samenwerkingsvormen

 • Incompany: Onze opleidingen op uw locatie.
 • Maatwerk: Advies en een specifieke leeroplossing voor vraagstukken binnen uw organisatie.
 • Leeraanbod: Een compleet aanbod voor diverse ontwikkelrichtingen en specialisaties.
 • Digital Academy: Een eigen digitaal opleidingsportaal met toegang tot relevante opleidingen en inzicht in studievoortgang en -resultaten en de aantoonbaarheid daarvan.

Onze aanpak

De cultuur en werkwijze van uw organisatie vormen in ieder leertraject het uitgangspunt. Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

 • Inventarisatie van het probleem en het gewenste resultaat.
 • Analyse van de professional en werksituatie.
 • Conclusie en advies. We geven daarbij ook aan of we van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de benodigde oplossing. Wanneer we dat zijn, geven we de oplossing weer via een plan van aanpak.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak bestaat uit een ontwerp met een leerplan, borgingsplan en een effectmetingsplan. Dit plan kan door ons, samen of door jezelf uitgevoerd worden.

Visie op leren

Onze oplossingen zijn altijd gericht op de werkpraktijk. De leerdoelen worden direct afgeleid van de werkdoelen, resultaten en (kritieke) werktaken. Het direct kunnen toepassen van vakkennis in de werkcontext staat altijd centraal. Zo zorgen we ervoor dat het leereffect optimaal doorwerkt naar de prestaties van uw medewerkers.

Leren is ook niet automatisch een opleiding. In onze oplossingen gaan we uit van leren door te werken, leren via trainingen, leren door te sparren met collega’s. We faciliteren het leren in verschillende omgevingen, vormen en momenten: digitaal, klassikaal, op de werkplek, offline, online, thuis en onderweg.

Een training zetten we in als vliegwiel om het leren te versnellen. Hierbij zorgen we voor een goed voor- en natraject voor een optimaal resultaat.

Meer informatie over de visie op leren van Dukers & Baelemans.

Resultaten 

Dukers & Baelemans is duurzaam partner van financieel dienstverleners op het gebied van leren en ontwikkelen. Onze leertrajecten leiden tot:

 • Een hoog rendement (hoge slagingspercentages en praktijkeffect)
 • Een efficiënte leeromgeving (weinig verlet en studiebelastinguren)
 • Een hoge leerbeleving

Expertises en ervaringen

Dukers & Baelemans is expert op het gebied van financiële vaktechniek en vaardigheden voor financieel klantcontact en adviseren. Dit hebben we vertaald naar een compleet en gespecialiseerd leeraanbod. Hieronder enkele voorbeelden van vraagstukken die we aanpakken:

 • Vakbekwaamheidsbeleid: advies over het intern vakbekwaamheidsbeleid, inclusief het opstellen en de inrichting daarvan in de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Registreren van vakbekwaamheid: software voor het vastleggen van relevante diploma’s en signaleren van noodzakelijke acties voor onderhoud. Ingericht naar de vereisten van uw organisatie.
 • Leerportfolio ontwikkelen: op maat ontwikkelen van leerportfolio voor functies of thema’s binnen uw organisatie.
 • Meten-leren-presteren: digitale omgeving en interactieve inhoud ter ondersteuning van het in beeld brengen van leernoodzaak, het leren zelf en de uitvoering van het werk.
 • Virtueel adviseren / omnichannel advies: implementeren en trainen op het multichannel beleid van uw organisatie.
 • Sturen op learning analytics: inzicht in studievoortgang en -resultaten en tips voor (zelf)sturing en begeleiding voor management en cursist voor een optimaal leerproces.

Meer weten?

Realiseer nu blijvende verandering binnen een team of uw gehele organisatie. Wilt u eens bespreken hoe? Neem dan contact met ons op!