Dukers Baelemans 7357
Terug naar het overzicht

3 redenen voor intermediairs om de Wwft na te leven

Bemiddel jij in levensverzekeringen of val je onder het Nationaal Regime? Dan heb je een belangrijke rol om het financiële systeem tegen witwassen en financieren van terrorisme te beschermen. Je staat rechtstreeks in contact met je klant. Jij bent de ogen en oren van de verzekeraar of bank. En jij bent daarom óók de poortwachter die de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector beschermt.

21-11-2021
Maarten Bolk
6 minuten

In de praktijk blijkt dat veel intermediairs onvoldoende bekend zijn met de Wwft. Sommigen geven zelfs aan er op te vertrouwen dat er geen witwassers of terroristen in hun klantenbestand zitten. Of dat de financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen wel een adequaat cliëntenonderzoek doen. Dit brengt een aantal problemen met zich mee.

  1. Het niet nakomen van eigen verantwoordelijkheid integriteit financiële sector

Dit is een tekortkoming in de naleving van Nederlandse en indirect ook internationale wetgeving, omdat de Wwft weer is afgeleid van internationale AML-richtlijnen. AFM kent bemiddelaars in levensverzekeringen en adviseurs die gebruik maken van het Nationaal Regime een belangrijke rol toe om het financiële systeem tegen witwassen en financieren van terrorisme te beschermen en de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen. Je kunt als intermediair niet leunen op de CDD-processen van anderen: je bent als intermediair zelf verantwoordelijk voor de risicobeoordeling en de voortdurende controle op integriteitsrisico’s.

  1. De verstoring van de klantreis en de adviseur-klantrelatie

De praktijk leert dat CDD-analisten bij bijvoorbeeld geldverstrekkers de klant van de intermediair moeten bellen als het klantdossier onvolledig is ingediend. Vooral bij hypotheken kan hier soms spanning door ontstaan. Een klant wil en moet vaak snel beslissen en hij wil dus snel zekerheid wil hebben over de mogelijkheid tot financiering. Als er dan vertraging optreedt door het CDD-onderzoek levert dit spanning op bij de klant.

Daarnaast zoeken CDD-analisten vaak direct contact met de klant, zonder tussenkomst van de intermediair, ondanks dat intermediairs dit niet altijd even leuk vinden. Deze zaken verstoren de klantreis, zetten de adviseur-klant-relatie onder druk en maken het CDD-onderzoek bij bijvoorbeeld banken onnodig lang.

  1. De mogelijkheid tot betrokkenheid bij een Economisch Delict

Het niet melden van een ongebruikelijke transactie (een van de twee pijlers van de Wwft) terwijl de instelling bekend is met het ongebruikelijke karakter van de transactie, kan leiden tot betrokkenheid bij een economisch delict. Ook is het in strijd handelen met sanctiemaatregelen is een economisch delict en dus strafbaar. Dit vormt een gevaar voor de integere en beheerste bedrijfsvoering: een belangrijke Wft-vergunningseis.

Neem je verantwoordelijkheid in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

Daarom introduceert Dukers & Baelemans de opleiding CDD/KYC Intermediair, specifiek voor hypotheekadviseurs en ondersteuners. In deze opleiding leer je hoe je CDD goed kan toepassen. Zo neem je jouw verantwoordelijkheid, voldoe je samen met je collega’s aan de wet- en regelgeving én verbeter je je klantreis.

Ook handig: (blijven) voldoen aan de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft)

De opleiding bestaat uit een e-learning, een klassikale of virtuele trainingsdag en de digitale zelfstudie Permanent Actueel CDD/KYC. Je rondt de e-learning af met een kennistoets, waarvoor je een certificaat ontvangt. Dit certificaat is samen met het bestuderen van Permanent Actueel een aantoonbaarheid voor de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft), een belangrijk onderdeel van je Wwft-verplichting. Ook leg je hiermee de basis voor de adequate toepassing van CDD, die intern gewaarborgd en nageleefd dienen te worden.

Maarten Bolk Dukers & Baelemans
Maarten Bolk

Maarten Bolk is als development manager o.a. aanjager van (onderwijs)vernieuwing bij Dukers & Baelemans.

Delen: