WEBSIZE Dukers Baelemans 6386
Terug naar het overzicht

Ben jij de rots in de branding voor jouw ondernemende klant?

In 2019 schreven meer dan 2 miljoen ondernemers zich in bij de Kamer van Koophandel. 60% daarvan is zzp’er en 20% is mkb’er. Deze ondernemers zijn dit jaar allemaal geconfronteerd met Covid-19 en alle maatregelen die de overheid moet nemen om de gevolgen van dit virus zoveel mogelijk te beperken. Voor bedrijven in sommige branches zijn deze consequenties enorm. 

27-10-2020
Patrick van Erp
10 minuten

Deze ondernemers worden geconfronteerd met veel onzekerheden. Eén van deze onzekerheden betreft voor velen de mogelijkheid om hun ondernemersdroom voort te kunnen zetten door de vraag of hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De overheid implementeerde een breed pakket aan steunmaatregelen, maar voor het voortbestaan van de onderneming heeft de ondernemer zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Je klant vraagt hierbij jouw hulp om mee te denken in de financiële mogelijkheden die er zijn om de onderneming door deze crisis te loodsen én op een gezonde manier voort te kunnen zetten.

Een pandemie is natuurlijk niet de enige crisis die een onderneming kan treffen, dat is in het verleden meer dan eens gebleken. En gelukkig zijn er ook positieve redenen waardoor een ondernemer een financiering nodig heeft. De hulpvraag komt ook zeker bij een behoefte aan een woningfinanciering of bij het sluiten van een bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Natuurlijk wil jij, als trusted advisor van je klant, hier graag bij helpen. Je wilt met je klant meedenken over de mogelijkheden die er zijn om de onderneming voort te kunnen zetten of om die woning aan te kunnen kopen.

Financiële impulsen

Het is zeer goed mogelijk dat je klant hiervoor een -extra- financiële impuls nodig heeft. Een impuls waarbij de hulp van een kredietverstrekker nodig is. De meeste kredietverstrekkers gaven inmiddels aan dat ze constructief mee willen denken bij de financieringsmogelijkheden voor ondernemers die door Covid-19 in de problemen komen. Van belang hierbij is wel dat er in de onderneming voldoende potentie zit om de crisis te overleven en dat de onderneming voldoende mogelijkheden biedt om op langere termijn voort te kunnen bestaan.

Een kredietverstrekker beoordeelt een financieringsaanvraag dan ook extra kritisch. Hier zit voor jou een mogelijkheid om je klant extra te begeleiden. Voor een financieringsaanvraag dient je klant veel gegevens aan te leveren, waaronder de jaarcijfers van de afgelopen jaren en een prognose voor de toekomst. Je kunt deze gegevens samen met je klant verzamelen en direct doorsturen.

Maar het kan ook anders. Een goede adviseur bekijkt en analyseert deze gegevens eerst samen met de klant. Het inkomen van de ondernemer is vaak redelijk snel in te schatten. Veel adviseurs denken hiermee ook de haalbaarheid van een financieringsaanvraag te kunnen beoordelen. Maar dat is te kort door de bocht. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag kijkt de verstrekker niet alleen naar het inkomen van de ondernemer, maar ook naar de kwaliteit van de onderneming. Deze kwaliteit zegt namelijk heel veel over de bestendigheid van het inkomen van de onderneming en daarmee over de betaalbaarheid van de eventuele financieringslasten op de langere termijn.

Kengetallen bekijken

Bij de beoordeling van de onderneming is het belangrijk om een aantal kengetallen te beoordelen en ze waar nodig van een toelichting te voorzien. Het is belangrijk om vooraf samen met je klant te kijken naar zaken als bijvoorbeeld de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. Op het moment dat deze maar net (of net niet) voldoen aan de hiervoor gestelde normen, moet je hier samen met je klant over van gedachten te wisselen. Hier kun je je rol als trusted advisor dus optimaal inzetten, mits je zelf voldoende kennis hebt om de jaarcijfers van de ondernemer te lezen en te beoordelen. Met deze kennis kun je je klant bijstaan om hem of haar in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Deze kennis is nu, maar ook in de toekomst onontbeerlijk. Want ook al neemt door Covid-19 het aantal ondernemers dit jaar wellicht af, uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat de toegevoegde waarde van een financieel adviseur in de toekomst nog meer komt te liggen bij het adviseren van de ondernemer. Een goede adviseur zorgt er dan ook voor dat hij voldoende kennis heeft en vaardig is om deze ondernemer te begeleiden, zowel op privégebied als op zakelijk gebied.

Wil jij je klant, de ondernemer, in de toekomst beter kunnen adviseren en bijstaan in de toekomst? Dan is het volgen van de masterclass Vaststellen Zakelijk wellicht iets voor jou. Meer informatie over deze eendaagse opleiding vind je hieronder.

Patrick Van Erp Dukers & Baelemans
Patrick van Erp

Patrick is opleidingsprofessional bij Dukers & Baelemans. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en training van bovenwettelijke opleidingen zoals bijvoorbeeld de Leergang FFP, de Leergang Vermogensplanner en diverse maatwerk opleidingen.

Delen: