Bevoegdheden Adviseur Pensioen vanaf 1 april 2019

Rectificatie AFM 25 juni 2019
In tegenstelling tot wat er in onderstaand artikel vermeld staat, heeft de AFM op 25 juni 2019 aangegeven dat de Adviseur Vermogen nog steeds mag adviseren over het doorbeleggen met de expiratie-uitkering uit een pensioenovereenkomst. Bij de wijziging op 1 april 2019 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is de definitie van ‘pensioen’ uitgebreid met de aankoop van een variabel of vast pensioen. Hierdoor mag de Adviseur Pensioen adviseren over de expiratie-uitkering. De wetgever heeft nagelaten om de definitie van ‘vermogen’ aan te passen, waardoor ook de Adviseur Vermogen nog steeds over de expiratie-uitkering mag adviseren. Dit was echter niet de bedoeling. Daarom wordt deze situatie gerepareerd door middel van een wijzigingsbesluit. Het is de bedoeling dat de situatie per 1 januari 2020 is hersteld zodat vanaf dat moment alleen de Adviseur Pensioen nog over expiratie-uitkeringen mag adviseren. De Adviseur Vermogen die over expiratie-uitkeringen wil blijven adviseren, moet dus voor 1 januari 2020 de beroepskwalificatie Adviseur Pensioen halen.

Bevoegdheden Adviseur Pensioen vanaf 1 april 2019

Vanaf 1 april 2019 worden de bevoegdheden van de Adviseur Pensioen uitgebreid. De Adviseur Pensioen mag vanaf die datum individuele werknemers adviseren over het wel of niet doorbeleggen van het pensioenkapitaal na pensioendatum (de expiratie-uitkering). Dit resulteert in een keuze tussen een vaste of variabele uitkering.

Al in 2017 adviseerde het CDFD de Minister van Financiën om het advies over het doorbeleggen bij de expiratie-uitkering onder te brengen bij de module Pensioen in plaats van bij de module Vermogen. De keuze om wel of niet door te beleggen is volgens het CDFD een complexe keuze die de deelnemer eigenlijk al 10-15 jaar voor de pensioendatum moet nemen. Het CDFD vindt dat de Adviseur Pensioen meer expertise heeft op dit gebied dan de Adviseur Vermogen en dat de deelnemer hierdoor een beter advies kan verwachten. Na een consultatie van de markt heeft de Minister de aanbeveling van het CDFD overgenomen en past hij het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) hierop aan. Wat betekent dit concreet vanaf 1 april 2019?

Adviseur Pensioen
In de Wft module Pensioen worden vanaf 1 april 2019 nieuwe toetstermen opgenomen en bestaande toetstermen gewijzigd op het gebied van doorbeleggen na pensioendatum. Kandidaten die na 1 april 2019 examen doen voor de module Wft Pensioen, kunnen hierover vragen verwachten op het Wft examen.

Kandidaten die PE-examen doen komen het onderwerp ook tegen. In de actualiteit ‘Wet verbeterde premieregeling’ worden vanaf 1 april 2019 de kansen en risico’s besproken van het doorbeleggen in de uitkeringsfase en het aankopen van een variabele uitkering. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de Adviseur Pensioen invulling geeft aan zijn rol op dit gebied.

Adviseur Vermogen
De Adviseur Vermogen mag na 1 april 2019 niet meer adviseren over het doorbeleggen bij expiratie-uitkering. Wel moet de vermogensadviseur kunnen uitleggen wat de afwegingen zijn voor de keuze tussen een vaste en/of variabele pensioenuitkering. De module Wft Vermogen wordt hierop aangepast. Dit is slechts relevant voor kandidaten die examen doen na 1 april 2019.

In de praktijk
Tot voor kort was het onderscheid tussen de pensioenadviseur en de vermogensadviseur vrij duidelijk. De pensioenadviseur adviseerde de DGA en de werkgever over de pensioenregeling en de vermogensadviseur adviseerde de individuele klant over zijn pensioen. Het adviseren over doorbeleggen bij expiratie-uitkering is vanaf 1 april 2019 de taak van de pensioenadviseur. Dat betekent dat de pensioenadviseur er goed aan doet, na te gaan welke dienstverlening hij wil bieden. Als de pensioenadviseur ook individuele deelnemers wil adviseren dan moet de bedrijfsvoering hierop worden aangepast.

De taken van de vermogensadviseur worden ingeperkt. Als de vermogensadviseur zijn klanten een totaaladvies wil blijven geven over het inkomen na pensionering, dan kan hij erover nadenken de beroepskwalificatie Adviseur Pensioen te behalen.