Customer Due Diligence: hoe goed ken jij jouw klant?

Customer Due Diligence (CDD) draait allemaal om het kennen van klanten. Als financieel professional is het belangrijk om te weten wat er bij hen speelt. Alleen dan kun je een goede inschatting maken van de eventuele risico’s die deze klant met zich meebrengt voor jouw organisatie. Heb je hier geen zicht op? Dan komt de integriteit van jouw organisatie in gevaar. Wat houdt CDD nu precies in en waarom is het zo belangrijk?

Customer Due Diligence staat ook wel bekend als Know Your Customer (KYC). Een juiste toepassing van CDD voorkomt dat financiële instellingen worden misbruikt voor verkeerde doeleinden. Door de klant goed te kennen, zorgt een financiële organisatie ervoor dat haar integriteit niet in gevaar komt. Het CDD-beleid omvat procedures, processen en maatregelen met betrekking tot:

  • de identificatie en verificatie van de identiteit van klanten;
  • de acceptatie en risicobeoordeling van klanten;
  • de monitoring van klanten, rekeningen en transacties.

Dit CDD-beleid wordt bepaald door de financiële instelling zelf, maar is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De CDD-normen zijn niet alleen relevant voor de integere bedrijfsvoering van organisaties als geheel, maar ook voor het bestrijden van twee specifieke integriteitrisico’s: witwassen en terrorismefinanciering. Financiële instellingen ondervinden nog steeds problemen bij de bestrijding hiervan. Ook relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld cryptovaluta, maken controles voor banken lastig. Zicht op crypto-transacties van een rekeninghouder is er namelijk niet.

Borging
DNB deelde in de afgelopen vijf jaar 18 straffen uit, omdat zaken in het kader van CDD niet op orde waren. Een aantal grote banken kreeg al boetes opgelegd die opliepen in de miljoenen. Het ging in deze gevallen om criminele klanten die hun geld gemakkelijk via Nederlandse bankrekeningen konden laten lopen. Bovendien was er een tekort aan personeel dat hierop controles moet uitvoeren.

Het is dus voor financiële organisaties van groot belang om CDD goed in de organisatie te borgen. Dat vraagt om CDD specialisten en een goed opleidingsniveau van de medewerkers. De AFM zegt hierover:

Een instelling moet er zorg voor dragen dat haar medewerkers alsmede de dagelijks beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Het personeel moet periodiek trainingen krijgen (artikel 35 Wwft), waardoor ze in staat zijn ongebruikelijke transacties te herkennen. Alleen dan kunnen ze adequaat handelen. (Bron: AFM)

Uit een artikel op Banken.nl blijkt dat financiële instellingen volop op zoek zijn naar CDD specialisten. Naar verwachting staan hiervoor op dit moment honderden vacatures open.

Jouw rol en CDD
Of je nu beleggingsadviseur, hypotheekadviseur, pensioenexpert of financieel planner bent, in al deze functies heb je te maken met klanten en dus met CDD. Als financieel professional wordt van jou verwacht dat je inzicht hebt in de klant, zijn situatie, zijn motivaties, zijn drijfveren, etc. Dit inzicht is niet alleen van belang in het kader van een goed advies. Ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij jouw klant. Dit vraagt van jou een natuurlijke interesse in en nieuwsgierigheid naar jouw klant. Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier vooral ook naar te handelen, draag jij bij aan bewaking van de integriteit van jouw werkgever en de financiële sector in zijn geheel.

Meer informatie
Voor financieel professionals die een gedegen basis willen opdoen op het gebied van CDD, ontwikkelde Dukers & Baelemans de e-learning CDD. Op korte termijn volgen er ook diverse thematische 1-daagse workshops waarbij we verdieping op de theorie combineren met vaardigheden die je direct kunt toepassen in je dagelijkse adviespraktijk.

Auteur: Marloes Elzenga is opleidingsprofessional bij Dukers & Baelemans. Samen met Jan Jaap van Binsbergen (ZZP’er CDD bij de Rabobank) ontwikkelde zij de e-learning CDD van Dukers & Baelemans.