De aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek; wie gaat actie ondernemen?

Om het dossier ‘aflossingsvrije hypotheken’ inzichtelijk te maken voor financieel dienstverleners heeft Dukers & Baelemans een voorstel hoe dit probleem aan te pakken voorgelegd aan de AFM. In dit voorstel, in de vorm van een whitepaper bespreken we de volgende stappen:

1. Wie zijn de klanten die risico lopen?
2. Welke risico’s lopen deze klanten?
3. Hoe zijn deze klanten te categoriseren?
4. Op welke wijze dient de klantgroep benaderd te worden?

Voordat we antwoord konden geven op de vragen die in het stappenplan zijn opgenomen, hebben we uitvoerig gekeken naar verschillende meningen en visies op dit onderwerp, zoals die van de AFM, DNB en Vereniging Eigen Huis (VEH).

Het is belangrijk om nu al in actie te komen. Zodat je tijdig in beeld hebt wie binnen jouw organisatie de klanten zijn die mogelijk een risico lopen, zodat deze groep huiseigenaren tijdig benaderd wordt voordat zij in financiële problemen raken. 

Whitepaper
Wil je meer lezen over de benaderingswijze en de oplossingsrichtingen?

Download dan nu kosteloos de whitepaper 'Inventarisatie en analyse van de aflossingsvrije hypotheekmarkt'.

Gerelateerde thema’s