Dukers Baelemans 7357
Terug naar het overzicht

De verschillende types transacties binnen CDD

Tijdens onze CDD-trainingen bespreken we het melden van transacties. Logisch, want de meldingsplicht is een van de twee pijlers van de Wwft. Op basis van deze meldingsplicht moet een Wwft-plichtige instelling bijzondere aandacht besteden aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen. Er ontstaat soms termverwarring wanneer men de termen gedetecteerde, ongebruikelijke en verwachte transacties door elkaar haalt. Daarom beantwoorden we hier de vraag: wat is eigenlijk het verschil? 

14-10-2021
Maarten Bolk
3 minuten

Binnen CDD/KYC onderscheiden we drie typen transacties: gedetecteerde, ongebruikelijke en verdachte transacties. Hieronder leggen we je het verschil uit.

Type 1: gedetecteerde transactie

Een gedetecteerde transactie is een transactie die opvalt bij de analist en waarover vragen gesteld kunnen worden aan de klant. Het is nog niet duidelijk of deze ook ongebruikelijk is. Dat is afhankelijk van het feit of deze transactie past bij het klantbeeld en/of de klant een plausibele verklaring kan geven over deze transactie.

Type 2: ongebruikelijke transactie

Een ongebruikelijke transactie is een transactie waarbij een risico bestaat dat deze gebruikt wordt voor het witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme. In de Wwft en in het uitvoeringsbesluit Wwft zijn hiervoor enkele regels en indicatoren neergelegd. Let wel: niet alleen verrichtte, maar ook voorgenomen ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

Een voorbeeld van een objectieve indicator is een storting van €10.000 in contanten. Wat niet betekent dat als het bedrag lager is, hiervan geen melding hoeft te worden gedaan. Als het niet past bij het klantbeeld en de klant heeft geen plausibele verklaring, dan dient o.b.v. een subjectieve indicator alsnog een melding te worden gedaan. De regel is, bij twijfel melden.

Type 3: een verdachte transactie

Een verdachte transactie is een transactie die aan Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) gemeld is als ongebruikelijk. FIU-NL bepaalt of de gemelde ongebruikelijke transacties als verdacht moeten worden gekwalificeerd en geeft in dat geval de transactie(s) door aan de opsporingsautoriteiten. Verdacht verklaring kan o.a. plaatsvinden na:

  • matching met politiegegevens;
  • eigen onderzoek door FIU-NL;
  • gerichte informatieverzoeken van opsporingsdiensten; en/of
  • bevraging door buitenlandse FIU’s.

Opleidingsaanbod CDD

Wil je meer weten over CDD? Bekijk dan hier ons volledige opleidingsaanbod.

Maarten Bolk Dukers & Baelemans
Maarten Bolk

Maarten Bolk is als product manager verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod CDD/KYC en Financieringsadvies MKB.

Delen: