Duurzaamheid als onderdeel van jouw hypotheekadvies

Duurzaamheid is een terugkerend thema waar steeds meer aandacht voor is. Ook de consument is zich meer bewust van het belang van duurzaamheid en de mogelijkheden die het biedt. Als financieel adviseur wil je de klant hier optimaal over informeren en bij ondersteunen. Hoe je dat het beste doet en waar je begint, lees je in onderstaand artikel.

Waarom is duurzaamheid voor jou en jouw klanten een belangrijk thema?
In het klimaatakkoord staat dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd moeten zijn. In 2050 moet dit aantal zelfs zijn toegenomen tot 7 miljoen. Het akkoord zorgt voor de nodige discussies over klimaatverandering, haalbaarheid en betaalbaarheid. Hoe het ook uitpakt, op grond van het ambitieniveau van het akkoord, kan het niet anders dan dat jouw klant er vroeg of laat mee te maken krijgt. Uit diverse onderzoeken blijkt een groeiend besef en interesse bij consumenten over het verduurzamen van hun woning. Wel is de consument onvoldoende bekend met de technische en financiële mogelijkheden.
 
Nog niet overtuigd?
Laten we eens kijken naar een paar andere sector- en marktontwikkelingen. Digitalisatie heeft een (toekomstig) effect op mijn toegevoegde waarde en de prijs die ik voor mijn dienstverlening kan vragen. Ook verwacht ik een verdergaande defiscalisatie. Vandaag de dag is de eigenwoningregeling nog complex, maar hoe denk jij over morgen? De woning- en hypotheekmarkt laten inmiddels tekenen zien van een daling van het aantal transacties van woningen en een verzadigende oversluitmarkt. Een thema als duurzaamheid en de focus op bestaande klanten is een uitgelezen kans voor de financieel adviseur om van toegevoegde waarde te blijven.
 
Waar begin je?
De eerste stap is je te verdiepen in de technische mogelijkheden voor verduurzaming. Het goede nieuws is dat je geen technisch specialist hoeft te zijn om je klanten op de juiste manier te begeleiden. Via o.a. de volgende sites word je snel wijzer: www.energiebesparendoejenu.nl, www.verbeterjehuis.nl, www.energiebespaarders.nl en www.greenhome.nl. De sites geven je begrijpelijke informatie over de (volgorde van) verduurzamen en je kunt een scan uitvoeren om te bepalen welke verduurzamingsmogelijkheden geschikt zijn voor de woning van jouw klant. Je ontvangt vervolgens een overzicht van investeringen, kosten en terugverdientermijn.
 
Maak duurzaamheid belangrijk in je gesprekken
De volgende stap is jouw klant bewust te maken van verduurzaming. Mijn ervaring is dat het helpt om verduurzaming al tijdens het oriënterende gesprek op de agenda te zetten. Maak duurzaamheid net zo belangrijk als bijvoorbeeld rentevastperiode en arbeidsongeschiktheid. Interview de klant en achterhaal wat zijn/haar motivatie is om duurzame aanpassingen uit te voeren. Mij valt op dat veel adviseurs het behalen van rendement als belangrijkste argument aanvoeren. In mijn gesprekken komt naar voren dat wooncomfort en een bijdrage leveren aan een betere wereld voor klanten ook belangrijke redenen zijn. En mocht het prijskaartje een belangrijke reden zijn: geef je klant niet alleen inzicht in de kosten van verduurzaming, maar laat ook zien wat het effect is op de energierekening.
 
Verdiep je in de financiële mogelijkheden
Vanzelfsprekend ben je als adviseur op de hoogte van alle financieringsoplossingen. Welke mogelijkheden biedt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet op terrein van LTI en LTV? Hoe interpreteren de verschillende aanbieders deze regelingen? Hoe verhoudt een investering uit eigen middelen zich tot financieren? Welke mogelijkheden bieden alternatieve financieringsvormen als de energie-bespaarlening (www.energiebespaarlening.nl/particulieren/) en de duurzaamheidslening (www.svn.nl/duurzaamheidslening)? Ook zie ik geldverstrekkers in toenemende mate specifieke productoplossingen voor verduurzaming introduceren. Tot slot kun je via de site www.energiesubsidiewijzer.nl eenvoudig achterhalen welke subsidiemogelijkheden per gemeente van toepassing zijn.

Zelf aan de slag?
Je kunt je door middel van onze opleiding Integraal Adviseren (SEH) voor de ervaren adviseur verder ontwikkelen. Na het volgen van deze opleiding ben jij de financieel adviseur die als vertrouwenspersoon dicht bij de klant staat en in staat is om klanten breed en integraal te adviseren over alle voorkomende life-events. Wil je juist meer weten over het thema duurzaamheid? Volg dan de nieuwe opleiding PE SEH 2019 - Duurzaamheid. Hier is ruim aandacht voor de technische mogelijkheden voor verduurzaming, de financiële oplossingen en het vergroten van jouw toegevoegde waarde door dit onderwerp op een natuurlijke manier te integreren in jouw gesprekken.

Ik wens je veel succes en plezier met verduurzamen. Graag tot ziens bij één van de PE-bijeenkomsten.

Auteur: Frank Paalman, Trainer/ontwikkelaar bij Dukers & Baelemans en Financieel adviseur.