Mijn D&B Sluiten Contact Sluiten Winkelmand Sluiten
Terug naar het overzicht

Lijfrenten en stamrecht bij echtscheiding: vermogen of inkomen?

Bij een echtscheiding spelen twee financiële zaken een grote rol. In de eerste plaats de verdeling van het vermogen. Afhankelijk van de afspraken die echtgenoten - al dan niet in huwelijkse voorwaarden - hebben gemaakt, wordt een verdeling afgesproken. In de tweede plaats is er de discussie over het betalen van partneralimentatie. Maar wat als één van beide partners een eigen BV heeft en hier een stamrecht in is opgenomen en/of een lijfrenteverzekering bij een verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten? Is dit vermogen dat moet worden verdeeld, of wordt dit als inkomen meegenomen in de te betalen partneralimentatie? In dit artikel gaan we hier op in.

20-04-2020
Conny Weber
Marijke Bindels
5 minuten

In deze casus bespreken we de situatie van een DGA (Martin) die inmiddels is gestopt met zijn activiteiten. Na een huwelijk van ruim 40 jaar besluiten Martin en Valerie om te scheiden. Martin had voorheen een eigen bedrijf in de vorm van een BV. Hij heeft geen pensioen opgebouwd in de BV. Martin startte zijn bedrijf ooit na de ontvangst van een gouden handdruk. Deze is ondergebracht bij zijn BV. Dit stamrecht keert inmiddels uit. Ook heeft Martin in het verleden lijfrentepremies gestort. Deze keren inmiddels uit en vormen samen met de AOW zijn pensioeninkomen. Daarnaast heeft Martin nog een auto van de zaak en uit hoofde hiervan heeft hij een loon in natura van € 4.500 per jaar.

Meerdere discussies

Martin en Valerie zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat hun vermogen 50/50 dient te worden verdeeld. Nu spelen hier meerdere discussies. Zijn de aandelen van de BV verknocht? Hoe zit het met het gouden handdruk stamrecht: is dat verknocht? Daarnaast worden er op dit moment lijfrente-uitkeringen belast bij Martin, waarvoor hij destijds premie in aftrek heeft gebracht. Kun je die zomaar verdelen?

Dubbel meegenomen

Als we uitgaan van algehele gemeenschap van goederen, dan heeft Valerie recht op de helft van (de waarde van) alle goederen. Als we kijken naar de partneralimentatie die Martin moet betalen, dan wordt dit gebaseerd op de inkomsten direct voorafgaand aan de scheiding. Die bestaan uit de periodieke uitkering uit de BV, lijfrenten, loon in natura en AOW.

Voor je het weet worden zaken dubbel meegenomen. Valerie heeft immers recht op de helft van het vermogen. Fiscaal gezien kan uit dien hoofde de helft van de lijfrentepolis en het stamrecht aan haar worden toebedeeld. Hier zijn fiscale faciliteiten voor opgenomen in de inkomstenbelasting. Hetzelfde geldt voor de toedeling van aanmerkelijk belang aandelen, mocht dit aan de orde zijn. Als vervolgens bij de bepaling van de partneralimentatie wordt uitgegaan van de huidige inkomsten van Martin, dan krijgt Valerie twee keer.

Vermogen of inkomen?

Zijn de lijfrenten en het stamrecht nu vermogen dat wordt verdeeld, of wordt dit als inkomen meegenomen in de te betalen partneralimentatie? Dit is één van de onderwerpen in de nieuwe opleiding PE FFP 2020-2021 - Echtscheiding. Mocht je al eerder willen weten wat de rechter hier van vond? Kijk dan naar de uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Delen:
Conny Weber

Conny is freelance docent bij Dukers & Baelemans.

Marijke Bindels

Marijke Bindels is adviseur op het gebied van huwelijksvermogensrecht, testamenten, schenkingen en erfenissen. Daarnaast geeft zij training aan professionals op dit gebied.

Gerelateerd nieuws

Dukers & Baelemans maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door op accepteren te klikken, ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk ons privacybeleid en cookieverklaring voor meer informatie.