Pensioen Dukers Baelemans
Terug naar het overzicht

Negatieve spaarrente en vruchtgebruik: zo zit het

Tijdens de opleiding PE FFP Estate Planning stelde iemand laatst de vraag:

Hoe zit het eigenlijk met vruchtgebruik en negatieve rente?

Conny Weber zocht het voor je uit.

06-10-2021
Conny Weber
2 minuten

In een vruchtgebruik testament wordt vermogen gesplitst. Bijvoorbeeld in het geval van een tweede huwelijk, waarbij de langstlevende het vruchtgebruik van het vermogen krijgt en de kinderen uit het eerste huwelijk de bloot eigendom. Dit wordt zo ingericht om de langstlevende na het overlijden van de partner te verzorgen. De kinderen uit het eerste huwelijk krijgen de eigendom, maar de partner uit het tweede huwelijk mag genieten van het vermogen.

Vruchtgebruik van vermogen

Het vruchtgebruik betekent dat je de woning mag gebruiken. Bovendien ontvang je opbrengsten van vermogen, zoals huur, dividend en rente om zo een aanvullend inkomen te genereren. Maar wat nu als het vermogen op spaarrekeningen staat? Bij grotere bedragen wordt er momenteel geen rente ontvangen, maar moet er rente worden betaald aan de bank. Wie draait hier voor op?

Juridisch

Juridisch komt de negatieve rente voor rekening van de vruchtgebruiker. Dat betekent dat deze uit eigen vermogen de spaarrekening moet aanvullen. De bloot eigenaren hebben dus geen last van de negatieve rente.

Verzorgingsgedachte

Maar het betalen van de rente door de vruchtgebruiker gaat juist in tegen de eerder genoemde verzorgingsgedachte.  Er wordt inmiddels gekeken of een omschrijving in een testament soelaas biedt. Op dit moment lijkt echter de juridische insteek de meeste volgers te hebben onder de deskundigen.

Tip!

Omdat we pas relatief kort te maken hebben met negatieve rente zijn er nu nog weinig of geen testamenten waarin rekening is gehouden met deze ‘opbrengst’ uit vermogen. Goed idee dus om dit mee te nemen in je gesprek met je klant, dan kan hij/zij een bewuste afweging maken.

Conny Weber

Conny is freelance docent bij Dukers & Baelemans en directeur van de Estate Planning Academy.

Delen: