Risicomanagement… dat is toch alleen voor grote bedrijven?

Een assurantieadviseur is op een netwerkbijeenkomst in gesprek met een MKB onderneemster. Enthousiast legt hij uit dat hij zijn dienstverlening, en daarmee zijn bedrijf, aan het omvormen is van ‘traditioneel verzekeringsadvies’ naar ‘integraal risicomanagement’. De onderneemster kijkt wat meewarig en zegt: “Risicomanagement… dat is toch alleen voor grote bedrijven?”.

Een begrijpelijke reactie. Grote (vooral beursgenoteerde) bedrijven zijn op basis van de voor hen geldende Corporate Governance Code wettelijk verplicht interne risicobeheersings- en controlesystemen in hun organisatie te implementeren. In het bestuursverslag moet hierover verantwoording worden afgelegd. Risicomanagement is daar dus een belangrijk aandachtspunt en er zijn ook budgetten voor beschikbaar. De vraag is… op welke wijze kunnen ook kleine(re) organisaties baat hebben bij structureel en systematisch risicomanagement?

Doordruppelen
In de eerste plaats door te beseffen dat het beheersen van risico’s zorgt voor het benutten van kansen. “Hoe dan?”, hoor ik je denken. Onder meer door het effect van doordruppelen.

Wanneer een groot bedrijf veel aandacht heeft voor risicomanagement dan leidt dit er vroeg of laat toe dat dit bedrijf ook van toeleveranciers verlangt om risicomanagement in hun organisatie te implementeren. En je voelt ‘m al aankomen… ook die toeleveranciers gaan op hun beurt aan hun leveranciers eisen op het gebied van risicomanagement stellen.

Iedereen die wel eens heeft ingeschreven op een Request for Proposal (RFP) zal herkennen dat hierin door de potentiële opdrachtgever werd gevraagd op welke wijze de leverancier de levering van het gevraagde product kan garanderen. Dat komt omdat inkopers kijken naar de invloed van het in te kopen product op het eigen financiële resultaat en dit combineren met het risico van de toelevering van dat product. Je zult begrijpen dat aan de toelevering van de paperclips op kantoor andere eisen worden gesteld dan aan de toelevering van de inkt voor een drukkerij.

Beleid
Risicomanagement is in onze beleving het structurele beleid dat erop gericht is de risicocultuur binnen een organisatie op het gewenste niveau te krijgen. Een cultuur die past bij de eigen ambities van de ondernemer en zijn of haar organisatie. En die aansluit bij de eisen die opdrachtgevers en andere stakeholders aan de organisatie stellen.

Hiervoor moet mogelijk een rapport worden opgesteld met actieplannen en doordachte risicobeheersingsmaatregelen. Dit rapport is niet het doel maar een middel. Het is het startpunt van de gewenste groei en verbetering.

Hulp
Kleinere organisaties hebben geen ongelimiteerde middelen ter beschikking voor het implementeren van uitgebreide risicobeheersings- en controlesystemen en het inrichten van een aparte afdeling corporate risk management. De wijze waarop de organisatie met risico’s omgaat, is vaak één van de vele aandachtsgebieden van de directie zelf. Maar risicomanagement is wel een vak. Net zoals die meewarig kijkende onderneemster haar eigen vak heeft. En dus kan ze wel wat hulp gebruiken om risicomanagement in haar organisatie te implementeren. En dat hoeft niet in één keer helemaal volledig. Stapje voor stapje is snel genoeg. Maar dan wel structureel en systematisch. Zeker weten dat ze er snel genoeg achter komt dat risicomanagement ook voor haar organisatie toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld wanneer die ene opdracht dan net wél doorgaat.

Auteur: Gert-Jan van Waart. Gert-Jan is docent en ontwikkelaar bij Dukers & Baelemans. Hij is onder andere inhoudelijk verantwoordelijk voor de Leergang De Nieuwe Risico Professional en voor Wft modules Schade Particulier, Schade Zakelijk en Inkomen.