E-learning Cashmanagement

De module Cashmanagement is een basismodule voor (startende) adviseurs met de focus op betalen en ontvangen en adviseurs bedrijfsfinancieringen met voorkennis van bedrijfseconomische basisbegrippen. De module is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het zakelijk segment van de financiële sector. Daarnaast kan iedereen die vanuit zijn of haar interesse een stevige basis wil leggen op het gebied van de zakelijk betalingsverkeer en geldstromen deze module volgen.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


  • Direct toepasbaar in de adviespraktijk
  • Gericht op advies over het beheer van geldstromen
  • Slim leren met behulp van Learning Analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
ca. 15 uur
Prijs
€ 142,-

Inhoud van de opleiding

Veilig, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer is essentieel voor bedrijven. Als gevolg van ontwikkelingen in zowel het binnenlands- als Europees betalingsverkeer is deze dienstverlening alleen maar belangrijker geworden. Kennis van betalingsverkeer en cashmanagement is een voorwaarde geworden voor een optimale dienstverlening. In dat kader worden in deze module binnenlands, Europees en mondiaal betalingsverkeer en cashmanagementinstrumenten zoals documentaire incasso’s en treasury behandeld.

Zakelijk opleidingsaanbod
Wij bieden naast de module Cashmanagement verschillende zakelijke opleidingsmodules aan (Jaarrekening lezen, Kredietbehoefte en financieringsvormen, Integrale bedrijfsanalyse, Juridische aspecten en Fiscale aspecten). Deze stellen jou in staat om los van elkaar specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht te geven. Een combinatie van de modules legt juist een goede basis om tot een overall integraal advies te komen.
Beheer je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de entreetoets die gebaseerd is op de zes zelfstudiemodules.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de module Cashmanagement heb je je op een effectieve wijze verdiept in het binnenlands, Europees en mondiaal betalingsverkeer. Daarnaast ben je bekend met de belangrijkste cashmanagementinstrumenten.

Leermethode

De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De zelfstudiemodule bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, tips en infographics. Zo zorgen de infographics bijvoorbeeld voor een visuele ondersteuning van de theorie om zo de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten.
Daarnaast loopt er een integrale casus door de onderwerpen in de module heen. Door je te verdiepen in deze casus, leer je de opgedane kennis toe te passen in een praktijksituatie. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens