E-learning CDD (Wwft)

Financiële instellingen hebben continu focus op het bestrijden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Criminelen worden steeds slimmer. Bovendien is de zoektocht naar gekwalificeerd personeel voor zogenaamde CDD-afdelingen lastig. Dit toont het belang aan van een goede opleiding op het gebied van CDD (Customer Due Diligence).


  • Praktisch ingestoken e-learning waarbij de wet- en regelgeving wordt vertaald naar de werkpraktijk door middel van voorbeelden
  • Handige tips voor in de praktijk
  • Oefencasuïstiek om jouw opgedane kennis en vaardigheden te toetsen
Studievorm
Digitale zelfstudie
Tijdsbesteding
4 uur
Prijs
€ 69

Inhoud

In deze e-learning nemen we je mee in de basisprincipes van CDD (Customer Due Diligence) en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Een hot item in de financiële wereld en iedereen die klantcontact heeft, krijgt ermee te maken. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving, maar vooral ook hoe je hier in de praktijk mee om moet gaan en mee moet werken. Deze e-learning ondersteunt je hierbij door de vertaling van de wet- en regelgeving naar de werkpraktijk. Waar zijn aandachtspunten? Wat moet je doen? Dit soort vragen worden beantwoord in de e-learning.

Wat ga je leren:

  • Aan het einde van de e-learning ken je de globale inhoud van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Specifiek voldoe je na het doorlopen van deze e-learning aan de opleidingseis van art. 35 van de Wwft. Dit artikel bepaalt dat een onderneming zorgt dat haar medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen.
  • Je weet wat witwassen en terrorismefinanciering inhoudt.
  • Je bent op de hoogte van de vierde anti-witwasrichtlijn en de wijzigingen die deze met zich meebrengt.
  • Je kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden bij het aangaan van een nieuwe klantrelatie.
  • Je weet wat er moet gebeuren bij bestaande klanten wanneer het neerkomt op CDD.
  • Je weet wat te doen bij een ongebruikelijke transactie.
  • Je kan verschillende 'kritieke' situaties herkennen en daar naar handelen.

Opbouw
De voorbeelden in deze e-learning zijn zo gekozen dat ze herkenbaar zijn voor zowel medewerkers die werken met particuliere klanten als medewerkers die werken met zakelijke klanten. De voorbeelden komen zoveel mogelijk uit jouw werkpraktijk. Daarbij zijn ze waar mogelijk toegespitst op de diverse rollen en typen adviseurs in de financiële sector. Naast voorbeelden komen in de e-learning tips aan bod die je helpen om het geleerde in de praktijk te brengen. De verschillende vragen, opdrachten en cases dragen bij aan het beter verwerken van de stof. De e-learning wordt afgesloten met een toets bestaande uit 15 vragen.

Doelgroep
De e-learning CDD (Wwft) is bedoeld voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD. Ook voor mensen die een specifieke CDD functie hebben of ambiëren, legt deze e-learning een mooie basis. Door kennis te hebben van CDD en hier uitvoering aan te geven, draag jij bij aan de integriteit van de financiële sector.

Vervolg
Na het volgen van deze e-learning kun je je inschrijven voor de CDD Masterclasses:

De e-learning Customer Due Diligence (Wwft) maakt (samen met bovenstaande masterclasses) onderdeel uit van ons opleidingsaanbod voor de Nieuwe Financieel Professional. Hiermee zorgen wij ervoor dat jouw kennis en vaardigheden altijd up-to-date zijn. Zo kun jij optimaal inspelen op de continue veranderende markt en ben je optimaal voorbereid op de toekomst. Benieuwd naar ons complete aanbod? Bekijk dan onze pagina over de Nieuwe Financieel Professional.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens