E-learning Financieel klantgedrag - verdieping

Deze e-learning Financieel klantgedrag – verdieping is een uitbreiding op de e-learning Financieel klantgedrag – basis. Ons advies is om de e-learning Financieel klantgedrag - basis af te ronden voor je aan deze e-learning begint. Zo beheers je de basisbeginselen van de Behavioral Finance.
In deze e-learning gaan we namelijk nog een stapje verder. Er komen nieuwe biases aan bod en we geven meer inzicht in verschillende klanttypes en de biases die spelen bij deze klanttypes. Bovendien maken we in de e-learning een praktische vertaling naar jouw adviespraktijk. Je herkent nog meer typische gedragingen als adviseur en je verwerft inzichten die je kunt gebruiken om jouw klant- en risicoprofiel in het adviesproces te optimaliseren.

Deze e-learning inspireert en zorgt ervoor dat jij gedrag leert interpreteren en hierop kunt inspelen als adviseur, om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de klant en ervoor te zorgen dat de klant beslissingen maakt op basis van de juiste overwegingen.


 • Handige tips voor in jouw adviespraktijk
 • Gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) inzichten.
 • Maak de vertaalslag naar klant- en risicoprofielen.
Studievorm
Digitale zelfstudie
Tijdsbesteding
3 uur
Prijs
€ 69

Inhoud

De eerste e-learning gaf een mooie introductie in de wereld van Behavioral Finance, maar was zeker niet volledig. Er zijn nog veel meer type biases die relevant zijn voor jou als financieel adviseur. Dit is de reden dat we een vervolg hebben gemaakt op de eerste e-learning. In dit vervolg komen nieuwe biases aan bod.

Herken je het volgende?
Ons gedrag is vaak irrationeel. Wanneer we een beslissing nemen die negatief uitpakt, wordt vaak de schuld bij een ander gezocht. Bij gunstige uitkomsten wordt deze uitkomst vaak toegeschreven aan onszelf.  Ook hebben we een natuurlijke sterke neiging om de situatie maar zo te laten als we mogelijk spijt krijgen bij het verkeerd uitpakken van een andere keuze. Verder laten we ons in onze beslissingen leiden door kosten die al zijn gemaakt. Zelfs als we weten dat dit eigenlijk niet relevant is. Allemaal voorbeelden van hoe biases een rol spelen in de manier waarop wij keuzes maken en die in deze e-learning verder worden uitgewerkt.

Verder staan we in deze e-learning stil bij het gedachtegoed van Michael Pompian. Dit gedachtegoed geeft je meer inzicht in de verschillende klanttypes waar jij in je werk mee te maken kunt krijgen en welke specifieke biases hierbij spelen. Daarbij heeft Pompian inzichtelijk gemaakt hoe je met deze verschillende profielen en biases om kan gaan. Dit biedt inzichten die jou in de werkpraktijk kunnen helpen om zo optimaal mogelijk met jouw klanten om te gaan.

Indeling

 • Terugblik op de eerste module 
 • Biases
  • Afkeer van spijt.
  • Je laat het toch maar gebeuren.
  • Gemaakte kosten.
  • Nu of later.
  • Succes komt door jezelf
 • Klanttypes
  • De ene klant is niet de andere klant
  • Passief versus agressief
  • Volger versus individualist

De belangrijkste reden voor irrationeel gedrag ligt in het feit dat mensen veelal beslissingen nemen en handelen op basis van intuïtie en vuistregels (biases). Onze hersenen proberen zo efficiënt mogelijk te werken door shortcuts te maken, oftewel snelle beslissingen op basis van bijvoorbeeld eerdere ervaringen en beelden. In het deel biases behandelen we verschillende van deze vuistregels.

Het onderdeel klanttypes besteed aandacht aan het gedachtegoed van Michael Pompian. Hij heeft verschillende klanttypes met de daarbij behorende biases beschreven. Dit helpt jou om bepaalde klanttypes te herkennen en hierop in te spelen in jouw gesprek en advies.

Als cursist ontvang je toegang tot de digitale zelfstudie met daarin theorie, filmpjes, infographics, oefenvragen, opdrachten en een eindtoets. De e-learning wordt afgerond met een examen bestaande uit 20 vragen. Je kunt de eindtoets twee keer herkansen.

Leeropbrengst
De e-learning biedt praktische handvatten om specifieke gedragingen bij jezelf of de klant te herkennen. Je leert hoe je hier in jouw klantrelatie mee om kunt gaan, om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij jouw klant. Daarnaast helpt het jou om bewustwording te creëren bij jouw klant over hoe hij beslissingen neemt en wat hier de gevolgen van zijn. Uiteindelijk moet dit leiden tot een langdurige klantrelatie gebaseerd op vertrouwen.

Doelgroep
De e-learning Financieel klantgedrag - Verdieping is bedoeld voor iedereen in de financiële sector die zich beter wil kunnen inleven in de klant. Je wilt de klant begrijpen en hem/haar zo optimaal mogelijk begeleiden tijdens het adviesproces.

Vooropleiding en mogelijke vervolgstappen
Om zoveel mogelijk uit de opleiding te halen, adviseren wij om eerst de e-learning Financieel klantgedrag - Basis te volgen. Na het volgen van de e-learning Financieel klantgedrag - Basis en - Verdieping heb je veel kennis opgedaan en handvatten gekregen. Heb je behoefte aan nog meer tips voor vertaling naar jouw werkpraktijk, dan adviseren wij om de Masterclass Financieel klantgedrag te volgen.

PE-punten
Het volledig afronden van deze e-learning levert je 3 punten in de categorie B op voor je PE SEH 2020. De PE SEH-punten melden wij op verzoek aan. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH-nummer.

Vervolg
De e-learning Financieel klantgedrag - verdieping maakt (samen met de e-learning Financieel klantgedrag - basis) onderdeel uit van ons opleidingsaanbod voor de Nieuwe Financieel Professional. Hiermee zorgen wij ervoor dat jouw kennis en vaardigheden altijd up-to-date zijn. Zo kun jij optimaal inspelen op de continue veranderende markt en ben je optimaal voorbereid op de toekomst. Benieuwd naar ons complete aanbod? Bekijk dan onze pagina over de Nieuwe Financieel Professional.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

De Nieuwe Financieel Professional

Als Nieuw Financieel Professional moet jij ervoor zorgen dat jouw kennis en vaardigheden altijd up-to-date zijn. Dukers & Baelemans ziet de markt…

Lees meer