E-learning Integrale bedrijfsanalyse

In de zakelijke financiële dienstverlening staat in het financieringsproces een integrale (risico)analyse centraal. De module Integrale bedrijfsanalyse is een basismodule voor (startende) adviseurs bedrijfsfinancieringen met voorkennis van bedrijfseconomische basisbegrippen. De module is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het zakelijk segment van de financiële sector. Daarnaast kan iedereen die vanuit zijn of haar interesse een stevige basis wil leggen voor het risicogericht analyseren van een onderneming deze module volgen.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


  • Dé basis voor verantwoorde zakelijke kredietverlening
  • Direct toepasbaar in jouw adviespraktijk
  • Slim leren met Brainpower en Learning analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
Ca. 15 uur
Prijs
€ 142

Inhoud van de opleiding

In het financieringsproces staat een integrale (risico)analyse centraal. In dat kader worden in deze module onderwerpen behandeld zoals risicoacceptatie (risk appetite), klantacceptatie (CDD), organisatie (o.a. strategie, verdienmodel en typen ondernemingen), markt (o.a. omgevingsanalyse) en ratio’s (o.a. solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit). Ook is er aandacht voor de exploitatiecyclus, ofwel de Cash Conversion Cyclus, als tool om de werkkapitaalbehoefte en de werkkapitaalrisico’s in beeld te brengen.

De module biedt – naast theoretische kennis – ook veel praktische tips die je direct kunt toepassen in jouw adviespraktijk. Een voorbeeld hiervan is de Quick Scan: een tool waarmee je de operationele en financiële risico’s efficiënt en effectief kunt inventariseren ter voorbereiding op een adviesgesprek.

Zakelijk opleidingsaanbod
Wij bieden naast de module Integrale bedrijfsanalyse verschillende zakelijke opleidingsmodules aan (Jaarrekening lezen, Kredietbehoefte en financieringsvormen en Juridische aspecten). Deze stellen jou in staat om los van elkaar specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht te geven. Een combinatie van de modules legt juist een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Beheer je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de entreetoets die gebaseerd is op de zes zelfstudiemodules.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de module Integrale bedrijfsanalyse heb je de meest relevante basiskennis opgedaan over de integrale (risico)analyse van een onderneming, de ondernemer en hun omgeving, zowel operationeel als financieel.

Leermethode

De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheid om op basis van leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De zelfstudiemodule bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. Zo zorgen de infographics bijvoorbeeld voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens