E-learning Jaarrekening lezen

De jaarrekening is dé informatiebron als het gaat om het bepalen van de financiële positie van een onderneming. Om deze positie in kaart te brengen, is het nodig om de elementen uit de jaarrekening te begrijpen en interpreteren. De module Jaarrekening lezen, is de basismodule voor (startende) adviseurs bedrijfsfinancieringen met voorkennis van bedrijfseconomische basisbegrippen en biedt – naast theoretische kennis – inzicht in het kritisch benaderen van een jaarrekening. De module is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het zakelijk segment van de financiële sector. Daarnaast kan iedereen die vanuit zijn of haar interesse een stevige basis wil leggen in het risicogericht analyseren van een jaarrekening de module volgen.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


  • Begrijpen en kritisch interpreteren van de jaarrekening
  • Direct toepasbaar in jouw adviespraktijk
  • Slim leren met Brainpower en Learning analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
Ca. 15 uur
Prijs
€ 142

Inhoud van de opleiding

In het kader van bedrijfsfinancieringen dienen adviseurs de financiële risico’s van een onderneming in kaart te brengen. Zodoende worden in deze module onderwerpen behandeld zoals eisen en richtlijnen (o.a. wet- en regelgeving, waarderingsgrondslagen), de balans (o.a. garantievermogen), de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Ook is er aandacht voor de cashflowanalyse; een tool om de duurzame betaalcapaciteit in beeld te brengen. De module biedt naast theoretische kennis ook inzicht in de kritische aandachtspunten bij het analyseren van een jaarrekening. Daarnaast geven we veel praktische tips die je direct kunt toepassen in de adviespraktijk.

Zakelijk opleidingsaanbod
Wij bieden naast de module Jaarrekening lezen verschillende zakelijke opleidingsmodules aan (Kredietbehoefte en financieringsvormen, Integrale bedrijfsanalyse en Juridische aspecten). Deze stellen jou in staat om los van elkaar specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht te geven. Een combinatie van de modules legt juist een goede basis om tot een overall integraal advies te komen. Beheer je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de entreetoets die gebaseerd is op de zes zelfstudiemodules.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de module Jaarrekening lezen, heb je de meest relevante basiskennis opgedaan over de jaarrekening van een onderneming. Daarnaast heb je je op een effectieve wijze verdiept in het risicogericht analyseren van de financiële positie van een bedrijf en het berekenen van de betaalcapaciteit. Hierin staat de focus op cashflow centraal.

Leermethode

De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De zelfstudiemodule bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. Zo zorgen de infographics bijvoorbeeld voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden in de praktijk.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens