E-learning Juridische aspecten

In de wereld van de zakelijke financiële dienstverlening zijn wet- en regelgeving vaak bepalend voor de wijze waarop partijen met elkaar zaken doen. Adviseurs dienen dan ook bekend te zijn met de achterliggende overwegingen en keuzes van ondernemers, ondernemingen, kredietgevers en andere crediteuren. De module Juridische aspecten is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het zakelijk segment van de financiële sector. Daarnaast kan iedereen die vanuit zijn of haar interesse een stevige basis wil leggen in de juridische aspecten van het vakgebied deze module volgen.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


  • Handvatten voor juridische knelpunten bij kredietverlening
  • Direct toepasbaar in jouw adviespraktijk
  • Slim leren met Brainpower en Learning analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
Ca. 15 uur
Prijs
€ 142

Inhoud van de opleiding

In de module worden onderwerpen behandeld zoals rechtsgeldige overeenkomsten, rechtsvormen, BV structuren (o.a. structuurrisico’s) en de rangorde van schuldeisers bij opeising van schuldverplichtingen. Zo raak je bekend met de aspecten die verband houden met de achterliggende overwegingen en keuzes van ondernemers, ondernemingen, kredietgevers en andere crediteuren. De module biedt naast theoretische kennis ook praktische tips die je direct kunt toepassen in jouw adviespraktijk. Zo geeft de module bijvoorbeeld handvatten voor een risicoanalyse van BV structuren, waaronder het signaleren van structuurrisico’s.

Zakelijk opleidingsaanbod
Wij bieden naast de module Juridische aspecten verschillende zakelijke opleidingsmodules aan (Jaarrekening lezen, Kredietbehoefte en financieringsvormen en Integrale bedrijfsanalyse). Deze stellen jou in staat om los van elkaar specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht te geven. Een combinatie van de modules legt juist een goede basis om tot een overall integraal advies te komen.
Beheer je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de entreetoets die gebaseerd is op de zes zelfstudiemodules.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de module Juridische aspecten heb je de meest relevante basiskennis opgedaan over de juridische positie van de ondernemer, de onderneming en haar crediteuren.

Leermethode

De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De zelfstudiemodule bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. Zo zorgen de infographics bijvoorbeeld voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie en praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties en aandachtsgebieden uit de praktijk.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens