E-learning Kredietbehoefte en financierings­vormen

De module Kredietbehoefte en financieringsvormen is de basismodule voor (startende) adviseurs bedrijfsfinancieringen met voorkennis van bedrijfseconomische basisbegrippen. In de module leer je de kredietbehoefte kritisch te analyseren, te zoeken naar passende financieringsvormen en financieringsrisico’s te herkennen. De module is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het zakelijk segment van de financiële sector. Daarnaast kan iedereen die vanuit zijn of haar interesse een stevige basis wil leggen in de zakelijke financiële dienstverlening deze module volgen.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


  • Inzicht in het financierings- en beoordelingsproces van kredietgevers
  • Direct toepasbaar in de adviespraktijk
  • Slim leren met Brainpower en Learning analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
Ca. 15 uur
Prijs
€ 142

Inhoud van de opleiding

Een solide basis van het vakgebied zakelijk financieringen stelt je in staat het financieringsproces aan de klant uit te kunnen leggen en sneller een inschatting te kunnen maken van de financieringsrisico’s. De module start daarom met het financieringsproces waarin de processtappen van financieringsbehoefte tot de kredietovereenkomst behandeld worden. We maken onderscheid tussen klantperspectief en intern perspectief en kijken daarbij zowel naar het schrijven van een kredietvoorstel als de kredietbeoordeling/fiattering). Naast een beschrijving van het financieringsproces bevat de module de meest relevante onderwerpen over de zakelijke kredietverlening. Voorbeelden daarvan zijn financieringsvormen, wet- en regelgeving, zekerheden en kredietbeoordeling.

Zakelijk opleidingsaanbod
Wij bieden naast de module Kredietbehoefte en financieringsvormen verschillende zakelijke opleidingsmodules aan (Jaarrekening lezen, Integrale bedrijfsanalyse en Juridische aspecten). Deze stellen jou in staat om los van elkaar specifieke (onderontwikkelde) aspecten extra aandacht te geven. Een combinatie van de modules legt juist een goede basis om tot een overall integraal advies te komen.
Beheer je de basis in voldoende mate? Dan kun je kiezen voor de vervolgopleiding Post-HBO Financieringsadviseur MKB. Een randvoorwaarde voor deelname aan deze opleiding is een positief resultaat op de entreetoets die gebaseerd is op de zes zelfstudiemodules.

Leeropbrengst

Na het bestuderen van de module Kredietbehoefte en financieringsvormen heb je de meest relevante basiskennis opgedaan op het vlak van zakelijke kredietverlening. Je kan het financieringsproces aan de klant uitleggen en een globale inschatting maken van kredietrisico’s. Daarnaast kan je een kredietvoorstel stapsgewijs structureren en baseren op een risicoanalyse.

Leermethode

De rijke content in de digitale leeromgeving biedt je de mogelijkheden om op basis van jouw leerbehoefte gepersonaliseerd te studeren. De zelfstudiemodule bestaat uit een mix van theorie, voorbeelden, vragen, tips en infographics. Zo zorgen de infographics bijvoorbeeld voor een visuele ondersteuning van de theorie met als doel de samenhang tussen de onderwerpen toe te lichten. De theorie, het financieringsproces en de praktische tips zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op veelvoorkomende situaties, de meest voorkomende procesgang bij kredietgevers en aandachtsgebieden uit de praktijk.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens