Integrale bedrijfsanalyse

De module Integrale bedrijfsanalyse is bedoeld voor professionals die binnen de zakelijke financiële dienstverlening werken en betrokken zijn bij het verstrekken en beheren van zakelijke kredieten. Als je in de dagelijkse praktijk te maken hebt met het identificeren en beoordelen van kredietrisico’s, is het belangrijk om een gedegen integrale bedrijfsanalyse te kunnen maken. Dit leer je in deze module. De module Integrale bedrijfsanalyse biedt naast theoretische kennis ook praktische tips die je direct kunt toepassen in jouw adviespraktijk. Een voorbeeld hiervan is de Quick Scan: een handige tool waarmee je de operationele en financiële risico’s efficiënt en effectief kunt inventariseren ter voorbereiding op het adviesgesprek. 


  • Dé basis voor verantwoorde zakelijke kredietverlening
  • Direct toepasbaar in jouw adviespraktijk
  • Slim leren met Brainpower en Learning analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
Circa 15 uur
Prijs
€ 142

Inhoud van de opleiding

In de module Integrale bedrijfsanalyse behandelen we alle belangrijke risico's die een rol spelen bij de beoordeling van een zakelijke financieringsaanvraag: 
 
Door de samenkomst van de operationele en financiële risico's kom je tot een integrale bedrijfsanalyse.

Opbouw module

De module is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

  • Klant- en risicoacceptatie
  • (Interne) organisatie
  • Markt
  • Kengetallen (ratio’s)
  • Exploitatiecyclus

Leerdoel

Na het doorlopen van deze module ken je alle operationele en financiële risico’s die een rol spelen bij de beoordeling van een zakelijke financieringsaanvraag. Vervolgens leer je aan de hand van praktische handvatten om deze risico’s op klantniveau in kaart te brengen. Op basis van hiervan kun je een goede inschatting maken of de kredietverlening aan de ondernemer verantwoord is.

Leermethode

De digitale leeromgeving van de module Integrale bedrijfsanalyse kenmerkt zich door een combinatie van twee verschillende leerroutes: theoretisch en vraaggestuurd leren. In beide gevallen worden jouw leerresultaten continu gemeten. In jouw ‘Learning analytics’ (je persoonlijke dashboard) zie je op basis hiervan jouw leerdoelen, zodat je tussentijds kunt bijsturen. Het is mogelijk om per leerdoel te bepalen hoe je je het betreffende onderdeel eigen maakt; je kunt dus naar eigen voorkeur afwisselen in beide leerroutes.

Leer je theoretisch? Dan zorgen infographics voor een visuele ondersteuning van de theorie om zo de samenhang tussen de diverse onderwerpen beter te doorzien. Bij vraaggestuurd leren helpt onze slimme adaptieve kennistool 'Brainpower' je om de lesstof op een actieve manier te bestuderen door het online maken van vragen. Op basis van jouw kennisniveau focust Brainpower op de leerdoelen die je nog niet goed genoeg beheerst. Hierbij houdt Brainpower ook rekening met de ‘vergeetcurve’. Dit maakt dat je de kennis die je hebt opgebouwd ook in je lange termijn geheugen opslaat.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens