Kredietbehoefte en financierings­vormen

De module Kredietbehoefte en financieringsvormen is bedoeld voor professionals die binnen de zakelijke financiële dienstverlening werken en betrokken zijn bij het verstrekken en beheren van zakelijke kredieten. Bij een zakelijke financieringsaanvraag benader je de financieringsbehoefte vanuit een aantal invalshoeken. In de module Kredietbehoefte en financieringsvormen leer je om de kredietbehoefte kritisch te analyseren, te zoeken naar passende financieringsvormen en financieringsrisico’s te herkennen. Deze risico’s bepalen in hoeverre er gefinancierd kan worden, met welke vorm(en) en onder welke voorwaarden je dat vervolgens kan doen.


  • Analyseren en invullen van de investerings- en financieringsbehoefte
  • Direct toepasbaar in jouw adviespraktijk
  • Slim leren met Brainpower en Learning analytics
Studievorm
Digitale zelfstudie op HBO-niveau
Studiebelasting
Circa 16 uur
Prijs
€ 142

Inhoud van de opleiding

Een solide basis op het gebied van zakelijke financieringen stelt je in staat om het financieringsproces aan de klant uit te kunnen leggen en sneller een inschatting te kunnen maken van de financieringsrisico’s. Naast het proces, de kredietbehoefte en de financieringsvormen behandelen we in deze module de verscheidenheid aan zekerheden, de impact van Bazel-akkoorden en de handvaten voor kredietbeoordeling- en beheer:  
Naast de theoretische kennis over bovengenoemde onderwerpen krijg je in deze module ook praktische tips voor toepassing in jouw dagelijkse adviespraktijk.

Leerdoel

Na het doorlopen van deze module ben je in staat om een investerings- en financieringsbehoefte te analyseren. Je kent het proces van een financieringsaanvraag en je weet wat er benodigd is om de aanvraag in gang te zetten. Daarnaast ken je de belangrijkste financieringsvormen, de verschillende zekerheden en verstrekkingsvoorwaarden en heb je inzicht in kredietbeoordeling en de bewaking ervan.  

Leermethode

De digitale leeromgeving van de module Kredietbehoefte en financieringsvormen kenmerkt zich door een combinatie van twee verschillende leerroutes: theoretisch en vraaggestuurd leren. In beide gevallen worden jouw leerresultaten continu gemeten. In jouw ‘Learning analytics’ (je persoonlijke dashboard) zie je op basis hiervan jouw leerdoelen, zodat je tussentijds kunt bijsturen. Het is mogelijk om per leerdoel te bepalen hoe je je het betreffende onderdeel eigen maakt; je kunt dus naar eigen voorkeur afwisselen in beide leerroutes.

Leer je theoretisch? Dan zorgen infographics voor een visuele ondersteuning van de theorie om zo de samenhang tussen de diverse onderwerpen beter te doorzien. Bij vraaggestuurd leren helpt onze slimme adaptieve kennistool 'Brainpower' je om de lesstof op een actieve manier te bestuderen door het online maken van vragen. Op basis van jouw kennisniveau focust Brainpower op de leerdoelen die je nog niet goed genoeg beheerst. Hierbij houdt Brainpower ook rekening met de ‘vergeetcurve’. Dit maakt dat je de kennis die je hebt opgebouwd ook in je lange termijn geheugen opslaat.

Incompany mogelijkheden

Deze module is (in combinatie met de andere zakelijke zelfstudiemodules) voor incompany-trajecten te combineren met contactdagen. Tijdens deze contactdagen maakt een ervaren trainer de vertaalslag van de theorie naar de adviespraktijk. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie over een module? Neem dan contact op met ons opleidingscentrum via 088 - 82 88 788 of contact@dukers-baelemans.nl.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens