Conform de overheidsmaatregelen i.v.m. corona is het vanaf 1 juni weer mogelijk om klassikale opleidingen te volgen. De komende twee weken komen er voor onze klassikale opleidingen daarom extra data en locaties beschikbaar. Daarnaast wordt het voor ons volledige opleidingsaanbod mogelijk om de opleiding in de vorm van een virtual classroom te volgen. Deze opleidingsvorm wordt de komende weken per opleiding aan de website toegevoegd.

Leergang Estate planning

Iedere adviseur die zijn klant financieel inzicht verschaft, moet verstand hebben van familierecht, erfrecht en de gevolgen voor de Successiewet. Veelal wordt dit deel van het advies beperkt tot een doorverwijzing naar de notaris. Maar is dat voldoende?

De vergrijzing en de in de praktijk zeer wenselijke ondersteuning van de volgende generatie speelt hierbij een steeds grotere rol. Wil jij ook dat extra advies kunnen uitwerken voor je klant, gekoppeld aan jouw financiële dienstverlening in de praktijk? Dan verdiept deze opleiding jouw kennis in grote mate.

Na het volgen van deze opleiding ben jij in staat om een advies uit te werken over de huwelijkse voorwaarden en het testament gebaseerd op een fiscaal optimum. Je adviseert bijvoorbeeld over het finaal verrekenbeding in samenhang met de doorschuiffaciliteit, of het afvullegaat fiscaal gezien interessant is, wat de beste inrichting is van het testament, hoe financieel bescherming wordt ingebouwd in het levenstestament, maar ook hoe bestaande huwelijksvoorwaarden weer aansluiten bij het huidige leven van de klanten.


  • Trainers en tools uit de adviespraktijk
  • Opleidingsdagen van 13.30 – 20.30 uur
  • Afsluiting met examen, een examencommissie van gerenommeerde estate planners en een certificaat
Studievorm
Klassikaal
Doorlooptijd
3-4 maanden
Prijs
€ 2.995

Inhoud van de opleiding

De leergang Estate planning bestaat uit een viertal modules van elk 2 dagen (in het totaal 8 bijeenkomsten). Drie weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag van de module ontvang je het studiemateriaal. De opleidingsdagen van één module zijn in twee opeenvolgende weken. Tussen elke module zit 3 weken.

Huwelijksvermogensrecht als Estate planningstool (week 4 - dag 1 | week 5 - dag 2)
In deze module zoomen we in op de (on)mogelijkheden binnen het huwelijksvermogensrecht om de hoogte van de nalatenschap (fiscaal vriendelijk) te beïnvloeden. Daarbij werken we bijvoorbeeld met verrekenbedingen, een verblijvingsbeding binnen huwelijkse voorwaarden, vergoedingsrechten etc. Ook statuten van een BV, aandeelhouders- en VOFovereenkomsten komen aan bod. Hoe breng je die in evenwicht met het samenlevingscontract, gemeenschap van goederen en/of huwelijksvoorwaarden?

Na het volgen van deze module ben je in staat bovengenoemde aktes te lezen en te beoordelen en kun je advies geven hoe de klant deze (waar nodig) het beste aan kan passen.

Wettelijk erfrecht en testamenten (week 8 - dag 3 | week 9 - dag 4)
De module wettelijk erfrecht en testament biedt verdieping op allerlei testamentaire mogelijkheden om vermogen op de juiste plek te krijgen met een beperking van de te betalen erfbelasting. Denk aan tweetrapsmaking, af- en opvullegaat, vruchtgebruik met recht vervreemding/vertering, verkrijgingen onder een last, inzetten van een legaat e.d. Ook wordt aandacht besteed aan testamentaire bepalingen ten behoeve van bedrijfsopvolging.

Na het afronden van deze module kun je een testament analyseren, advies uitbrengen over aanpassingen en ben je in staat dit technisch samen te vatten richting de notaris.

Schenken en Successiewet (week 12 - dag 5 | week 13 - dag 6)
In deze module bekijken we de verschillende vormen van schenkingen. Denk hierbij aan schenken/verkopen van bloot-eigendom, erfpachtrechten, het opstellen van een schenkingsovereenkomst, schenkingen inzake schuldaflossing en schuldigerkenning. We analyseren en beoordelen testamenten op hun fiscale merites. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de BOR en de doorschuifregeling in de IB, maar ook de wijze waarop pensioen en lijfrente kan worden ingezet in de planning.

In deze module maak je eveneens kennis met aspecten uit nalatenschapsmediation en oefenen we samen de uitleg van je plan aan ouders en kinderen.

Levenstestamenten en integratie (week 16 - dag 7 | week 17 - dag 8)
In deze vierde en laatste module komen alle aspecten van het levenstestament aan bod waarbij we sterk inzoomen op de financiële paragraaf. Steeds vaker werken financieel adviseurs als levensexecuteur. Het gezondheidsdeel wordt vaak aan de partner of familie overgelaten.

Na het volgen van deze module ben je in staat om een gesprek te voeren met jouw klant over de wensen in het levenstestament en kun je dit goed formuleren naar de notaris.

In de laatste bijeenkomst worden alle kennis en competenties getraind door een integratieve casus uit te werken. Met deze vaardigheid ben je in staat de adviezen in de praktijk in je verdienmodel onder te brengen. Dit is gelijk een goede voorbereiding op het examen waarmee je de opleiding kunt afronden.

Doelgroep

Deze leergang Estate planning is geschikt voor iedere financieel professional die zich verder wil verdiepen op het gebied van nalatenschapsplanning. Of je nou financieel adviseur bent bij een bank, een vermogensplanner, fiscalist of accountant bent. Iedereen die zijn kennis wil verdiepen en verbreden zou deze opleiding moeten volgen!

Leeropbrengst

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om als financieel professional een advies uit te brengen aan zowel jouw particuliere klant als de ondernemer op het gebied van huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successierecht. Daarbij kun je antwoord geven op vragen als wat heeft men nu geregeld, wat vindt men belangrijk om te regelen en hoe kan dit worden geregeld met (aanpassing in) huwelijkse voorwaarden en/of testament?

Instroomvereisten

Deze opleiding is een verdieping op de verschillende opleidingen uit de categorie Financiële Planning, Vermogensplanner en Echtscheidingsadvies. Er wordt om die reden een basiskennis op gebied van huwelijksvermogensrecht, familierecht, erfrecht en successiewet verondersteld. De syllabi uit de leergang FFP over deze onderwerpen worden ter beschikking gesteld om deze basiskennis op te frissen.

De voorbereiding van de opleidingsdagen zal bestaan uit het lezen van artikelen, jurisprudentie, voorbereiden van casuïstiek en/of onderdelen uit vakliteratuur.

Examen

De leergang Estate planning wordt aan het einde afgerond met een praktijkexamen. Hiervoor werk je een casus uit die je verdedigt tegenover een onafhankelijke examencommissie. Het examen neem je los af voor de prijs van € 600.

Certificaat

Rond je het praktijkexamen succesvol af, dan behaal je officieel jouw certificaat voor de leergang Estate planning. Aan het einde van de leergang zal er worden gekeken naar een geschikte datum voor de diploma-uitreiking.

Bij deze opleiding ontvang je:

  • Een jaar lang gratis toegang tot de software Private Estate Planning (onderdeel van PWN).
  • Beschikking over een interactieve webinar om te oefenen met deze software.
  • Het Compendium Estate Planning.
Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens