Masterclass Borgstelling MKB-kredieten

Uit de financieringsmonitor van het CBS blijkt dat veel MKB ondernemingen beperkte toegang hebben tot de financieringsmarkt. Daarnaast wordt in Nederland een relatief hoog percentage van de financieringsaanvragen binnen het MKB afgewezen. Om de financierbaarheid van het MKB te vergroten, biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) diverse instrumenten. Eén van die instrumenten is het Borgstelling MKB-krediet (BMKB). Tweederde van het bedrijfsleven is niet bekend met het BMKB. Dit terwijl de regeling de afgelopen jaren, mede door het succes ervan, is verruimd met een hogere borgstelling door de overheid, een hoger maximaal krediet onder het BMKB en openstelling voor niet-bancaire financiers.

In deze masterclass doe je alle benodigde kennis op om financieringsvraagstukken te herkennen waarbij de BMKB van toegevoegde waarde kan zijn. Ook leer je hoe je de verschillende varianten van het BMKB kunt inzetten bij financieringsvraagstukken van MKB ondernemers uit jouw adviespraktijk.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


  • Praktijkgerichte trainer met ervaring als financieringsadviseur en beoordelaar bij RVO
  • Digitale leeromgeving met ondersteunende theorie en voorbeelden
  • Inzet van een BMKB-tool voor de adviespraktijk
Contactdagen
1 dag
Studievorm
Klasikaal
Prijs
€ 345

Inhoud van de opleiding

Met het BMKB staat het ministerie van EZK voor een deel garant voor MKB ondernemingen met continuïteitsperspectief die een lening willen afsluiten, maar niet voldoende zekerheden kunnen bieden. Het BMKB vergroot het onderpand en daarmee de slagingskans van een financieringsaanvraag.


In deze masterclass leer je om financieringsvraagstukken te herkennen waarbij de BMKB van toegevoegde waarde kan zijn. Vervolgens behandelen we hoe je de vier BMKB-varianten kunt toepassen (en combineren). Na afloop van de masterclass ben je in staat om met behulp van de BMKB-tool de vier varianten toe te passen op financieringsvraagstukken uit de adviespraktijk.

Praktijkgericht

Deze masterclass wordt verzorgd door een trainer met ruime ervaring in het toepassen van BMKB-kredieten, zowel vanuit de rol als ondernemersadviseur als beoordelaar van BMKB-aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doelgroep

De Masterclass Borgstelling MKB-kredieten is bij uitstek geschikt voor MKB adviseurs, accountmanagers bedrijfsfinancieringen in het MKB, accountants en financieel planners met raakvlakken met de ondernemer/onderneming.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens