Masterclass De uitfasering van het pensioen in eigen beheer

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, is het tijd om te adviseren! Wie durft de adviseur te zijn?
In deze masterclass behandelen ervaren docenten de fiscale en juridische aspecten van de wet uitfasering pensioen in eigen beheer, de gevolgen voor de DGA en zijn partner en hoe de DGA met deze gevolgen kan omgaan.


 • Met tips en tools voor de adviesprakijk
 • Gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen
 • Onmisbaar voor accountant, fiscalist, financieel planner en pensioenadviseur
Contactdagen
1 dag
Programma
ochtend - middag
PE Punten
NBA, RB, NOPD: 6

Inhoud van de opleiding

Na het volgen van deze masterclass ben je in staat de DGA en de partner te begeleiden en te adviseren over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Je kunt een afweging maken tussen afkoop of omzetting in een spaarverplichting en aangeven welk alternatief het beste bij de DGA en zijn partner past. Je kunt de DGA en de partner adviseren over de eventuele compensatiemogelijkheden bij uitfasering van het pensioen in eigen beheer waarbij je rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen.

Onderwerpen

De fiscale en juridische aspecten:

 • Stand van zaken & samenvatting wetgeving 2017
 • Gevolgen(gedeeltelijk) extern verzekerde pensioenen dga
 • Wie kwalificeert als partner?
 • Echtscheiding artikel 3b Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
 • Compensatiemogelijkheden en schenkingsaspecten.
 • Compenseren partner een stappenplan bij:
  - gemeenschap van goederen
  - huwelijkse voorwaarden
  - ongehuwd samenwonen
  - documentatie en advisering dga en partner bij compensatie (met sjablonen)
 • Niet afgewikkelde pensioenverdelingen uit het verleden
 • Echtscheidingsconvenanten aanpassen
 • De Oudedagsverplichting (ODV) uitgelicht
 • De toekomstige opbouw oudedagsvoorziening voor de DGA
 • Gevolgen overlijden voor- en na ingangsdatum ODV
Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens