Masterclass Financiële analyse en balanslezen

Het vaststellen van zakelijk inkomen – Hypotheken en Arbeidsongeschiktheid
Er zijn momenteel ruim 1 miljoen ZZP’ers in Nederland actief en daarnaast nog eens vele duizenden andersoortige ondernemers. Een groot gedeelte van deze doelgroep heeft een adviesbehoefte. Deze ondernemers willen een woning kopen of arbeidsongeschiktheid verzekeren en daarbij hebben ze jouw hulp nodig!


 • Met tips en tools voor de adviesprakijk
 • Gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen
 • Onmisbaar voor accountant, fiscalist, financieel planner en pensioenadviseur
Contactdagen
1 dag
Programma
ochtend - middag
Prijs
€ 295

Inhoud van de opleiding

Om tot een passend advies te komen, dient het inkomen van de ondernemer op de juiste manier te worden vastgesteld.

De masterclass is erop gericht je inzicht te geven in hoeverre de balans, winst- en verliesrekening zich tot elkaar verhouden. Hierdoor ben je in staat een financiële analyse te maken voor een aanvraag van een Hypotheek of Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Onderwerpen

 • Inzicht in de fiscaliteit rondom een ondernemer/onderneming
 • Kennis van het begrip belastbare winst uit onderneming
 • Kennis over de basisprincipes die gebruikt worden bij het opstellen van de jaarrekening
 • Kennis van balans continuïteit
 • Inzicht in de fiscale ondernemersfaciliteiten
 • Verschil tussen privé- en ondernemingsschulden
 • Analyse/Interpretatie jaarcijfers van een onderneming
 • Bepaling inkomen IB ondernemer a.d.h.v. de jaarcijfers
 • Kennis over basisprincipes geconsolideerde jaarrekeningen en holdingstructuren
 • Rekeningcourantverhouding DGA en BV
 • Beoordeling risico’s en haalbaarheid aanvraag bij IB-ondernemer en DGA- en Holdingstructuur
 • Specifieke aspecten die bij een aanvraag van een DGA aan bod komen

Literatuur
Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving Balanslezen waarin je snel en efficiënt thuisraakt in de cijfers van de ondernemer. Verder ontvang je ook een digitale syllabus Balanslezen die je ook na de Masterclass als naslagwerk kunt gebruiken.

Doelgroep Masterclass Financiële Analyse en Balanslezen 

De Masterclass Financiële Analyse en Balanslezen is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs, die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen. 

PE-punten

Het volgen van deze Masterclass levert je 3 punten op voor je PE SEH 2018 in categorie B.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens