Masterclass Vaststellen zakelijk inkomen

Nederland telt momenteel ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat aantal groeit. Daarnaast zijn er nog eens vele duizenden andersoortige ondernemers. Vaak slagen ondernemers er in om een stabiel inkomen te realiseren, maar soms wisselen hun inkomsten per maand. Geldverstrekkers en verzekeraars kijken daarom kritisch naar de persoonlijke situatie. Met name bij de aankoop van een woning of het verzekeren van arbeidsongeschiktheid ontstaat daardoor een adviesbehoefte. Deze Masterclass stelt je in staat een financiële analyse te maken en het inkomen van een ondernemer te bepalen ten behoeve van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieel advies voor het MKB? Kijk dan hier.


 • Concrete tips en tools voor de adviespraktijk
 • Gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen
Contactdagen
1 dag
PE-punten
6 punten PE SEH categorie B
Prijs
€ 295

Inhoud van de opleiding

De masterclass is erop gericht je inzicht te geven in de wijze waarop de balans en winst- en verliesrekening zich tot elkaar verhouden. Hierdoor ben je in staat een financiële analyse te maken en kun je het inkomen van de ondernemer op de juiste manier vaststellen. Het doel is uiteindelijk het bestendig inkomen te bepalen dat nodig is om tot een passend advies te komen voor de aanvraag van een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Onderwerpen

 • Fiscaliteit rondom een ondernemer/onderneming.
 • Belastbare winst uit onderneming.
 • Basisprincipes van het opstellen van de jaarrekening.
 • Balanscontinuïteit.
 • Fiscale ondernemersfaciliteiten.
 • Verschil tussen privé- en ondernemingsschulden.
 • Analyse/interpretatie van jaarcijfers van een onderneming.
 • Bepaling inkomen IB ondernemer.
 • Basisprincipes geconsolideerde jaarrekeningen en holdingstructuren.
 • Rekeningcourantverhouding DGA en BV.
 • Risico’s en haalbaarheid bij IB ondernemer en DGA- en holdingstructuur.
 • Specifieke aspecten die bij een aanvraag van een DGA aan bod komen.

Voorbereiding

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van een onderneming is het belangrijk dat je de jaarrekening begrijpt en kunt interpreteren. Daarom bestudeer je als voorbereiding op de masterclass de digitale leeromgeving 'Jaarrekening lezen'.

Doelgroep

De Masterclass Vaststellen zakelijk inkomen is bij uitstek geschikt voor hypotheekadviseurs, accountants, fiscalisten, financieel planners en pensioenadviseurs. Erkend Financieel Adviseurs kunnen de Masterclass bovendien gebruiken in het kader van hun PE-verplichting.

PE-punten

Het volgen van deze Masterclass levert je 6 punten op voor je PE SEH 2019 in categorie B. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om PE SEH punten te behalen in categorie A? Bekijk dan de volgende opleidingen:

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens