I.v.m. de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om klassikale opleidingen te volgen. Onze dienstverlening gaat echter gewoon door; tot nader order verzorgen wij onze klassikale opleidingen in digitale vorm (virtual classroom). Inschrijven voor de klassikale opleidingen is dus nog steeds mogelijk. Hier vind je de laatste informatie.

Opleiding CDD / KYC analist

Bestrijding van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering staat hoog op de prioriteitenlijst in de financiële sector. Vanzelfsprekend hebben financieel professionals hierin een cruciale rol. Zij staan immers dagelijks in contact met de klant, kennen deze als geen ander en hebben een signalerende rol waar het gaat om risico’s in het kader van CDD. Dukers & Baelemans biedt financieel professionals de mogelijkheid om, conform AFM richtlijnen, een goede basis te ontwikkelen op het gebied van CDD. Hiervoor is de Opleiding Analist CDD / KYC ontwikkeld.


 • Praktijkgerichte opleiding, verzorgd door ervaren trainers en CDD specialisten
 • Meest cruciale kennis op het gebied van CDD binnen een week
 • Ruimte om vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen
Contactdagen
3 dagen
Studievorm
Blended
Prijs
€ 995

Inhoud van de opleiding

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant, zijn situatie, zijn motivaties, zijn drijfveren, etc. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat deze informatie inzichtelijk is. Dit helpt om te bepalen welke (mogelijke) risico’s een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

De opbouw:

 • E-learning CDD
  Je leert de basisprincipes van CDD (Customer Due Diligence), relevante wet- en regelgeving en hoe je hier in de praktijk mee om gaat.
 • E-learning Klantbeeld Organisaties
  Ter voorbereiding op de training behandelen we de theorie van rechtsvormen en risicocategorieën. Door op deze manier een gezamenlijk basisniveau op deze onderwerpen te realiseren is het mogelijk tijdens de masterclass meteen concreet in te gaan op het klantbeeld van de organisatie in het kader van CDD.
 • Masterclass Klantbeeld Organisaties
  Je leert wat het belang is van een compleet klantbeeld in het kader van de risico- en klantacceptatie en waar een cliëntenonderzoek uit bestaat.
 • Masterclass Geografisch Risico
  Je leert wat een geografisch risico is, hoe je deze herkent en wat de mogelijke gevolgen zijn.
 • Masterclass Reviews Schrijven
  Je leert welke rol monitoring en reviewen in het CDD beheersingsraamwerk hebben en je leert aan de hand van een stappenplan een review te schrijven.
 • Proeve van bekwaamheid
  Deze wordt op een laatste 4e dag afgenomen. Je brengt het geleerde in de praktijk door individueel een casus te behandelen en te bespreken met de trainer. Dit verloopt telefonisch of digitaal en duurt maximaal een uur.

De opleiding heeft een interactief karakter en omvat, naast de theorie, casuïstiek uit de praktijk. Door een verbinding te maken tussen de theorie en de werkpraktijk, stelt dit jou in staat om de theorie snel eigen te maken en inzichtelijk te krijgen hoe je deze kan toepassen. De afsluitende proeve van bekwaamheid bestaat uit een CDD casus. Deze casus werkt iedereen individueel uit. Hierna volgt een gesprek van 30-45 minuten met de trainer om inzichtelijk te krijgen in hoeverre je de opgedane kennis daadwerkelijk kunt toepassen. Om in aanmerking te komen voor het certificaat Analist CDD / KYC dient de deelnemer een positief resultaat te behalen op de toets uit de e-learning CDD en op de proeve van bekwaamheid en is aanwezigheid bij de Masterclasses vereist.

De voorbereiding van deze opleiding heeft een studiebelasting van ongeveer 9 uur. Dat is 5 uur voor de e-learning CDD en 4 uur voor de e-learning Klantbeeld organisaties. Daarnaast zijn er drie volle trainingsdagen die telkens bestaan uit twee dagdelen. Aan het einde van de opleiding is er een proeve van bekwaamheid waar je maximaal een uur aan besteed.

Leeropbrengst
Na het volgen van deze opleiding heb je voldoende kennis om zelfstanding de niet complexe CDD posten in behandeling te nemen.

Doelgroep
De opleiding Analist CDD / KYC is bedoeld voor iedereen met weinig of beperkte ervaring op het thema CDD, die zich hier verder in wil verdiepen. Ook voor mensen die een specifieke CDD functie hebben of ambiëren, legt deze opleiding een mooie basis.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens