PE FFP 2018-2019 - Loondienst/particulier (2 daags, incl. SEH)

In dit tweedaagse programma voor PE FFP Loondienst/particulier is de aflossingsvrije hypotheek – en de bewustwording bij de klant – het hoofdthema. Daarnaast worden actualiteiten behandeld op het terrein van vermogensrecht binnen relaties en fiscale knelpunten rond de eigenwoningschuld en woongerelateerde vermogensopbouwproducten.

Een familiecasus vormt de rode draad binnen deze PE FFP opleiding. Samen met een ervaren docent ga je met maximaal 12 personen interactief met klantsituaties aan de slag. Werkvormen zoals een rollenspel, een klantpresentatie, groepsopdrachten, een quiz en onderlinge feedback zorgen ervoor dat je vooral leert door te doen. Na afloop heb je niet alleen veel meer kennis in je bagage, maar ben je ook beter in staat om je klanten over deze materie te benaderen en te adviseren.

Deze tweedaagse PE FFP opleiding Loondienst/particulier is niet alleen geschikt voor gecertificeerd Financieel Planners maar ook voor Erkend Financieel Adviseurs. Beide groepen adviseurs verwerven er 12 PE-punten mee. Voor FFP gaat het om 12 punten Praktijktoepassing. Voor SEH om 12 punten categorie A (mits gevolgd voor 31 januari 2020). 

Lees meer over de PE FFP op onze themapagina 'Voor de Financieel planner: PE FFP 2018-2019'.

Wil je meer weten over de PE SEH 2019? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019'. 


  • Aan de slag met klantsituaties
  • Veel interactieve werkvormen
  • Kleine groepen: intensief en effectief
Studievorm
Klassikaal (2 dagen)
Prijs
€ 595 (excl. registratiekosten PE FFP punten)
Doel
12 punten PE FFP 2018-2019 Praktijktoepassing en 12 punten PE SEH 2019 categorie A

Inhoud van de opleiding

In dit tweedaagse programma voor PE FFP Loondienst/particulier vormt een familiecasus de rode draad. Enkele leden van de familie hebben te maken met een aflossingsvrije hypotheek. Moeten zij gaan aflossen of niet? Wij betrekken in die afweging de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de afbouw van wet Hillen. Samen met collega’s reken je de gevolgen voor de bruto en netto woonlasten door, in samenhang met het pensioeninkomen.

Onderdeel van de familiecasus is ook de aankoop van een nieuwe eigen woning. We maken een financieringsopzet. Daarbij houden we rekening met de fiscale en juridische aspecten van een lening voor twee nieuwe samenwoners: nieuw huwelijksvermogensrecht, vergoedingsrechten, eigenwoningschuld.

We betrekken in de casus bovendien de belangrijkste wijzigingen voor de DGA uit het regeerakkoord. En we gaan in op een aantal actuele aspecten rond beleggen:

  • Uitleg MiFId II
  • Renteswap uitspraak inzake aftrekbaarheid
  • Beleggen van pensioengelden
  • Wet verbeterde premieregeling

In groepen van met maximaal 12 personen gaan we interactief met de klantsituaties aan de slag. Zo is gewaarborgd dat het programma volledig aansluit op de PE-eisen van FFP. Bovendien kwalificeert deze opleiding ook voor de PE SEH 2019.

Je leert om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te laten zien of hun hypotheek in de toekomst nog betaalbaar is. Door het volgen van deze opleiding ken jij als financieel planner de (fiscale) knelpunten en kun je deze begrijpelijk aan je klanten uitleggen. Je kunt klanten – ook in complexe situaties – adequaat adviseren, opdat jij ze behoedt voor toekomstige financiële tegenvallers.

Doelgroep PE FFP Loondienst/particulier

De 2-daagse opleiding PE FFP 2018-2019 Loondienst/particulier is bedoeld voor Financieel Planners die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen. Het volgen van dit 2-daagse PE-programma levert je voor je PE FFP 2018/2019 binnen het onderdeel ‘Praktijktoepassing’ 12 punten op. Ben je tevens Erkend Financieel Adviseur? Dan verdien je hier ook 12 punten mee voor je PE SEH 2019, categorie A. 

PensioenRust

Als onderdeel van dit PE FFP programma krijg je drie maanden lang gratis toegang tot PensioenRust pensioensoftware. Deze software focust zich op het gezinsinkomen voor nu, het inkomen voor later en de grote veranderende uitgaven zoals hypotheeklasten.

PE-punten

Het volgen van dit 2-daagse PE programma levert je de volgende PE-punten op:

  • FFP: 12 punten PE FFP 2018-2019 onderdeel Praktijktoepassing (alle contactdagen aanwezig zijn).
  • SEH: 12 punten PE SEH 2019 categorie A (alle contactdagen aanwezig zijn en gevolgd vóór 31 januari 2020).
  • RB: 3 PE-punten fiscaal en 3 PE-punten niet-fiscaal per contactdag.

De PE FFP- en PE SEH-punten worden automatisch toegekend na het volgen van de opleiding. De PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je RB-nummer.

Kosten registratie PE FFP-punten

Dukers & Baelemans zorgt voor de registratie van jouw PE FFP-punten in het PER systeem van de FFP. Hiervoor betaal je € 95 (excl. BTW) aan de Stichting Certificering FFP. Dit bedrag is enerzijds voor de registratie zelf, en draagt anderzijds bij aan de totale kosten die de Stichting Certificering FFP maakt om het PE-stelsel voor FFP-leden  te ontwikkelen en beheren. Een verdere specificatie van deze werkzaamheden vind je op de website van FFP. Let op: deze kosten zijn niet opgenomen in de prijs van deze opleiding. Je ontvangt hiervoor dus een aparte factuur.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019

Het is voor jou als Erkend Financieel Adviseur mogelijk om jouw PE SEH naar eigen inzicht in te vullen. Je hebt zelf de regie over jouw PE. Jaarlijks…

Lees meer

Voor de Financieel Planner: PE FFP 2018-2019

Als Financieel Planner krijg je in de periode 2018-2019 te maken met twee verschillende PE-vormen: ‘Kennis & Actualiteit’ en ‘Praktijktoepassing’.…

Lees meer