PE SEH 2019 - Combinatie­programma Duurzaamheid en De zzp’er en zijn woningfinanciering

De nieuwe onderwerpen voor de PE SEH 2019 betreffen Duurzaamheid en de zzp'er en zijn woningfinanciering. Beide actuele onderwerpen waarin jij als Erkend Financieel Adviseur van toegevoegde waarde kunt zijn voor jouw klanten.

In het PE SEH combinatieprogramma Duurzaamheid en de zzp’er en zijn woningfinanciering kun jij in twee trainingsdagen voldoen aan jouw PE SEH verplichting voor 2019. Je volgt twee trainingsdagen die recht geven op 12 punten PE SEH (categorie A).

Wil je meer weten over de PE SEH 2019? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019'.


  • Combinatie van kennis en adviesvaardigheden
  • Ruimte voor inbreng van klantsituaties
  • Accreditatie door SEH
Studievorm
Klassikaal (2 dagen)
Prijs
€ 395
Doel
12 punten PE SEH 2019 (categorie A)

Inhoud van de opleiding

In het combinatieprogramma besteden we een lesdag aan het onderdeel Duurzaamheid en een lesdag aan het onderdeel De zzp'er en zijn woningfinanciering.

Duurzaamheid
De komende jaren moet een groot deel van de woningen in Nederland duurzaam worden. Juist bij aankoop of bij verbouwing van de woning doet zich een uitgelezen mogelijkheid voor om energiebesparende voorzieningen aan de woning aan te brengen. De Erkend Financieel Adviseur moet de klant wijzen op de mogelijkheden die hij heeft en op welke wijze de klant energiebesparende voorzieningen kan financieren.

Tijdens deze training gaan we in op de technische mogelijkheden die klanten hebben om de woning te verduurzamen. De adviseur moet weten welke mogelijkheden er zijn en wat hiervan (globaal) de voor- en nadelen zijn. Verder is van belang dat de adviseur zijn/haar weg weet te vinden in het woud van energieadviseurs en aanbieders, al is diepgaande kennis op dit gebied niet noodzakelijk.

We besteden aandacht aan de wijze waarop de adviseur samen met de klant kan bepalen welke verduurzamingsmaatregelen in zijn de situatie passend zijn. Wat kosten de maatregelen en wat leveren ze op? Hoe kun je de verschillende tools die hiervoor beschikbaar zijn gebruiken en welke tools geven een reëel en evenwichtig beeld van de gevolgen van het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen? Ook kijken we naar de wijze waarop klanten de verduurzaming van een eigen woning kunnen financieren. Natuurlijk spelen subsidies hierbij een belangrijke rol. Verder gaat het hierbij niet zozeer om hypotheeklasten, maar juist om woonlasten. In jouw advies bekijk je alle kosten die met de woning te maken hebben.

Tijdens deze training over duurzaamheid gaat het niet alleen om inhoud, maar ook om het toepassen van deze inhoud. Samen kijken we hoe je verduurzaming met jouw klanten kunt bespreken. De trainer betrekt de deelnemer nadrukkelijk bij de training en geeft ook de ruimte om casussen uit de eigen praktijk naar voren te brengen.

De zzp'er en zijn woningfinanciering
Het aantal zzp’ers in Nederland groeit. Steeds vaker besluiten mensen als zzp’er te gaan werken en deze beslissing heeft grote financiële gevolgen. Een zzp’er die een woning koopt, merkt al snel dat het afsluiten van de hypotheek gecompliceerd is. Daar kun jij als Erkend Financieel Adviseur bij uitstek jouw toegevoegde waarde leveren voor de zzp’er. 

Om volwaardig gesprekspartner te zijn van de ondernemer en zijn accountant is kennis op gebied van fiscaliteit, financiering en juridische aspecten belangrijk. Je vergroot daarmee ook de het succes van de financieringsaanvraag van een ondernemer. Het programma van de training de zzp’er en zijn woningfinanciering gaat op al deze aspecten nader in.

Op de eerste plaats is van belang hoe de belastingdienst de activiteiten van de zzp’er kwalificeert. De zzp’er wil graag als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt. Wellicht dat de belastingdienst meent dat er sprake is van loondienst of van resultaat uit overige werkzaamheden. Wat de verschillen zijn  en welke voor- en nadelen de verschillende kwalificaties met zich meebrengen, komt aan de orde in deze training.  

De inkomensverklaring voor een zzp’er wordt veelal opgesteld door gespecialiseerde partijen. Je hoeft het inkomen als adviseur niet zelf vast te stellen, maar het is wel van belang om te weten hoe het inkomen tot stand komt. Inzicht in de jaarcijfers van de ondernemer is noodzakelijk. Uiteraard besteden we aandacht aan de wijze waarop NHG omgaat met de financieringsaanvraag voor de ondernemer.

Ten slotte bespreken we in deze training uitgebreid de invloed van de inkomensrisico’s arbeidsongeschiktheid, (tijdelijk) minder werk, pensionering en overlijden op de betaalbaarheid van de woonlasten. Hierbij gaan we ook in op de gevolgen van echtscheiding van de ondernemer. We besteden in deze training aandacht aan de wijze waarop je de inkomensrisico’s kunt afdekken en beperken en hoe je bepaalt welke oplossing het beste bij de ondernemer past.

In het combinatieprogramma PE SEH 2019 bespreek je met een ervaren EFA docent en jouw vakgenoten  alle relevante thema’s op het gebied van verduurzaming van de eigen woning en de financieringsaanvraag voor een zzp’er. Aan de hand van praktijkcasuïstiek leer je op interactieve wijze hoe je voor al jouw klanten van toegevoegde waarde kunt zijn als het gaat om deze onderwerpen.

Doelgroep

De 2-daagse opleiding PE SEH 2019 - Combinatieprogramma Duurzaamheid en De zzp'er en zijn woningfinanciering is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen. 

PE-punten

Het volgen van dit 2-daagse PE-programma levert je 12 punten op voor je PE SEH 2019 in categorie A.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019

Het is voor jou als Erkend Financieel Adviseur mogelijk om jouw PE SEH naar eigen inzicht in te vullen. Je hebt zelf de regie over jouw PE. Jaarlijks…

Lees meer