PE SEH 2019 - Combinatie­programma Duurzaamheid en Fiscaliteiten

De Erkend Financieel Adviseur heeft keuze uit een aantal onderwerpen om in 2019 aan zijn PE SEH 2019 verplichting te voldoen. Twee van deze onderwerpen zijn Duurzaamheid en Fiscaliteiten.

Door te kiezen voor het gecombineerde programma Duurzaamheid en Fiscaliteiten (twee trainingsdagen) voldoe je als Erkend Financieel adviseur aan de PE SEH verplichting 2019.

Wil je meer weten over de PE SEH 2019? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019'.


  • Combinatie van kennis en adviesvaardigheden
  • Ruimte voor inbreng van klantsituaties
  • Interactief aan de slag met praktijkcasuïstiek
Studievorm
Klassikaal (2 dagen)
Prijs
€ 395
Doel
12 punten PE SEH 2019 (categorie A)

Inhoud van de opleiding

In het combinatieprogramma besteden we een lesdag aan het onderdeel Duurzaamheid en een lesdag aan het onderdeel Fiscaliteiten.

Duurzaamheid
Volgens het (concept) klimaatakkoord moeten de komende jaren 7 miljoen woningen duurzaam worden. Dit betekent een enorme operatie. Steeds meer klanten die een huis kopen of verbouwen, hebben vragen over het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen. Jij kunt voor jouw klant van toegevoegde waarde zijn bij het advies over de mogelijkheden en financiering van verduurzaming van de woning.

Hoewel je geen diepgaande kennis hoeft te hebben van de technische mogelijkheden bij verduurzaming, kun je hierover wel vragen verwachten van jouw klant. In de training besteden we daarom aandacht aan de technische mogelijkheden van verduurzaming. Doorverwijzing naar technische experts is daarmee voor de adviseur eenvoudiger. Daarnaast kun je in grote lijnen bespreken welke verduurzamingsmaatregelen in de betreffende situatie het meest voor de hand liggen. We gaan in de training in op tools die je tot je beschikking hebt om de klant te helpen. 

Vanzelfsprekend besteden we tijdens deze training uitgebreid aandacht aan de financiële aspecten van verduurzaming. Natuurlijk kost het aanbrengen van energiebesparende maatregelen geld, maar aan de andere kant leiden deze ook tot kostenbesparingen. Voor een aantal maatregelen zijn subsidies beschikbaar waardoor de kosten beperkt kunnen worden. Waar kun je de subsidies vinden? Veel klanten hebben onvoldoende eigen spaargeld om de wenst tot verduurzaming te realiseren. We behandelen tijdens de training de verschillende financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Door middel van praktijkcasuïstiek passen we de financieringsmogelijkheden toe waarbij we nadrukkelijk aandacht besteden aan de woonlasten in plaats van hypotheeklasten.

Tenslotte besteden we in de training aandacht aan de wijze waarop de adviseur op natuurlijke wijze het onderwerp verduurzaming in zijn gesprek kan integreren. Eigen inbreng van de deelnemer tijdens de training wordt gestimuleerd en de deelnemer krijgt de ruimte om ook eigen praktijkcasuïstiek op het gebied van verduurzaming tijdens de training naar voren te brengen.

Fiscaliteiten
Fiscale behandeling van de eigen woning blijft een bijzonder complex onderwerp. Ondanks de belofte de fiscale regels te vereenvoudigen blijven deze regels voor veel adviseurs lastig aan klanten uit te leggen. Dit wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt door het vele overgangsrecht dat in de loop der jaren is ontstaan.

Tijdens deze training gaan we uitgebreid in op de actualiteiten op het gebied van de eigen woningregeling. We bespreken daarbij hoe je het eigen woningverleden van je klant moet bespreken, waar je op moet letten als (een deel van) de hypotheek onder het overgangsrecht valt. Uiteraard komt ook de speciale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning aan de orde.

Daarnaast besteden we aandacht aan de KEW, BEW en SEW en de verschillende fiscale regimes waarmee je in de praktijk geconfronteerd kunt worden. Wanneer is welk fiscaal regime van toepassing en welke fiscale gevolgen heeft dat?

Het is van belang dat je de kennis in de praktijk kunt toepassen. We bespreken daarom al deze onderwerpen aan de hand van praktijkcasuïstiek. Hierbij is voldoende ruimte voor het stellen vragen aan de ervaren EFA-docent uit de praktijk.

Nadat je deze training hebt gevolgd, ben je weer helemaal bij op het gebied van de fiscale eigenwoning regeling. Je kunt de klant op begrijpelijke wijze uitleggen wat de fiscale implicaties zijn van zijn of haar keuzes.

Het combinatieprogramma Duurzaamheid en Fiscaliteiten geeft je de mogelijkheid om samen met een ervaren praktijkdocent en je vakgenoten relevante thema’s uit je adviespraktijk te bespreken. Je leert op interactieve wijze hoe je jouw klant op deze onderwerpen nog meer van dienst kunt zijn.

Doelgroep

De 2-daagse opleiding PE SEH 2019 - Combinatieprogramma Duurzaamheid en Fiscaliteiten is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen. 

PE-punten

Het volgen van dit 2-daagse PE-programma levert je 12 punten op voor je PE SEH 2019 in categorie A.

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens