PE SEH 2019 - Duurzaamheid

Duurzaamheid en energiebesparing zijn de komende jaren belangrijke thema’s voor huizenbezitters en huizenkopers. Als Erkend Financieel Adviseur (EFA) heb jij een belangrijke rol in eerlijke en gedegen advisering over het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de eigen woning en de financiële gevolgen. In deze training gaan we uit van de totale woonlasten van de klant en kijken we verder dan alleen de hypotheeklasten.

Tijdens deze permanente educatie besteden we ruim aandacht aan de technische mogelijkheden voor verduurzaming, de financiële oplossingen en het vergroten van jouw toegevoegde waarde door het onderwerp Duurzaamheid op een natuurlijke wijze in jouw gesprekken te integreren.

Met een ervaren EFA docent en jouw vakgenoten bespreek je alle relevante thema’s op het gebied van verduurzaming van de eigen woning. Aan de hand van praktijkcasuïstiek leer je op interactieve wijze hoe je voor al jouw klanten van toegevoegde waarde kunt zijn bij het financieren van energiebesparende voorzieningen.

Wil je meer weten over de PE SEH 2019? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019'.


  • Combinatie van kennis en adviesvaardigheden
  • Ruimte voor inbreng van klantsituaties
  • Accreditatie door SEH
Studievorm
Klassikaal (1 dag)
Prijs
€ 225
Doel
6 punten PE SEH 2019 (categorie A)

Inhoud van de opleiding

Het besef dat verduurzaming van de eigen woning de komende jaren noodzakelijk is, is bij de meeste klanten al aanwezig. Echter lopen zij er vooralsnog niet massaal voor warm om de woning ook daadwerkelijk te voorzien van energiebesparende voorzieningen. Juist bij aankoop of bij verbouwing van de woning doet zich een uitgelezen mogelijkheid voor om de woning te verduurzamen. Als  Erkend Financieel Adviseur moet jij de klant wijzen op de mogelijkheden die hij/zij heeft en op welke wijze de klant energiebesparende voorzieningen kan financieren.

De mogelijkheden voor verduurzaming
Tijdens deze training gaan we in op de technische mogelijkheden die klanten hebben om de woning te verduurzamen. Het gaat er hierbij om dat de adviseur weet welke mogelijkheden er zijn en wat globaal de voor- en nadelen zijn van deze mogelijkheden. Verder is van belang dat jij jouw weg weet te vinden in het woud van energieadviseurs en aanbieders.

We besteden aandacht aan de wijze waarop je als adviseur samen met de klant kan bepalen welke verduurzamingsmaatregelen in desbetreffende situatie passend en betaalbaar zijn. Wat kosten de maatregelen en wat leveren ze op? Hoe kun je de verschillende tools die hiervoor beschikbaar zijn gebruiken en welke tools geven een reëel en evenwichtig beeld van de gevolgen van het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen.

Duurzaamheid en de financiering
Uiteraard besteden we ruim aandacht aan de wijze waarop klanten de verduurzaming van de eigen woning kunnen financieren. Subsidies spelen hierbij een belangrijke rol. Verder gaat het niet zozeer om hypotheeklasten, maar om woonlasten. Je betrekt in jouw advies alle kosten die met de woning te maken hebben.

Toepassing
Het gaat in deze training niet alleen om inhoud, maar juist ook om het toepassen van deze inhoud en de wijze waarop je verduurzaming met jouw klanten kunt bespreken. De trainer betrekt je nadrukkelijk bij de training en geeft ook de ruimte om casussen uit de eigen praktijk naar voren te brengen.

Doelgroep

De eendaagse opleiding PE SEH 2019 - Duurzaamheid is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen.

PE-punten

Het volgen van dit PE-programma levert je 6 punten in de categorie A op voor je PE SEH 2019.

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw punten aan te vullen in categorie A of B? Bekijk dan de volgende opleidingen:

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019

Het is voor jou als Erkend Financieel Adviseur mogelijk om jouw PE SEH naar eigen inzicht in te vullen. Je hebt zelf de regie over jouw PE. Jaarlijks…

Lees meer