PE SEH 2019 - Fiscaliteiten

Deze PE SEH opleiding Fiscaliteiten geeft je meer inzicht in de belangrijkste fiscale aspecten die spelen rond een hypothecaire lening en de daaraan gerelateerde vermogensopbouw. Aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties belichten we de fiscale regimes die gelden voor de KEW, SEW en BEW én die voor de eigenwoningregeling. Aparte aandacht is er voor de knelpunten en mogelijke oplossingen bij aflossingsvrije hypotheken.

Samen met een ervaren EFA-docent uit de adviespraktijk – en met je vakgenoten – behandel je binnen de opleiding PE SEH Fiscaliteiten verschillende klantsituaties. Dat doen we op een interactieve manier. Je breidt niet alleen je kennis uit. Na afloop ben je beter in staat de complexe fiscale wet- en regelgeving rond hypotheken (inclusief de diverse overgangsrechten) in kaart te brengen. Je ontwikkelt ook de vaardigheden die nodig zijn om klanten hierover passend en begrijpelijk te adviseren.

Wil je meer weten over de PE SEH 2019? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019'.


 • Interactief aan de slag met veel voorkomende klantsituaties
 • Ruimte voor inbreng van praktijkcasuïstiek
 • Combinatie van kennis en adviesvaardigheden
Studievorm
Klassikaal (1 dag)
Prijs
€ 225
Doel
6 punten PE SEH 2019 (categorie A)

Inhoud van de opleiding

Het programma van PE SEH Fiscaliteiten 2019 kent interactieve leervormen. In groepen met maximaal 18 deelnemers is er ruimte voor inbreng van casussen uit de praktijk. We belichten de complexe fiscale wet- en regelgeving rond hypotheken en het overgangsrecht dat in verschillende situaties van toepassing is. We schenken de meeste aandacht aan (1) de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van de KEW, SEW en BEW, (2) fiscale actualiteiten rond de regeling voor eigenwoningschulden en (3) de knelpunten en oplossingen bij aflossingsvrije hypotheken.

1. Woongerelateerde vermogensopbouw
Het fiscaal gefacilieerd sparen voor de eigen woning is afgeschaft. Maar er bestaan nog honderdduizenden kapitaalverzekeringen, en andere vermogensopbouwproducten in het kader van de eigen woning, die onder het overgangsrecht vallen. In je adviespraktijk kom je regelmatig vragen tegen over bijvoorbeeld het omzetten van een KEW in een SEW, het verhogen van het verzekerd kapitaal, het bijstorten van bedragen, de tijdklemmenregeling bij voortijdig afkopen van een KEW en het toepassen van vrijstellingen.

Na het volgen van deze PE-dag ben je als Erkend adviseur weer op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van woongerelateerde vermogensopbouwproducten. Samen met je docent en vakgenoten ga je, aan de hand van veel voorkomende praktijkcases, dieper in op de knelpunten en actualiteiten. Onderwerpen die de revue passeren, zijn:

 • Fiscale (overgang)regimes voor kapitaalproducten
 • Brede Herwaarderingsverzekeringen
 • Vrijstelling KEW, SEW of BEW bij goedkoper wonen
 • Vervallen van de tijdklemmen vanaf 1 april 2017
 • Vrijstellingen bij feitelijke én fictieve uitkeringen vanaf 1 januari 2016
 • Overschrijding KEW-premiebandbreedte bij nieuwe rentevastperiode
 • Aanpassing KEW bij beëindiging (fiscaal) partnerschap
 • Aandachtspunten bij omzettingen van de vermogensopbouwproducten
 • Vragen en antwoorden Belastingdienst over overgangsrecht KEW, SEW en BEW

2. Eigenwoningschuld
De eigenwoningregeling kent sinds 2013 een annuïtaire of lineaire aflosverplichting voor ‘nieuwe eigenwoningschulden’. Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden geldt een overgangsrecht; er kan sprake zijn van een ‘bestaande eigenwoningschuld’. We gaan in op de actualiteiten en knelpunten die hiermee gepaard gaan. Aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties komen ten minste aan de orde:

 • Fiscale wijziging hypotheekrenteaftrek
 • Gevolgen aflossingsachterstand verzacht
 • Box 3-sanctie bij betalingsachterstand niet meer permanent
 • Schenkvrijstelling
 • AFM-leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’
 • Exit fiscale renteaftrek voor restschuldfinancieringen

3. Aflossingsvrije hypotheken
Tot slot is er aandacht voor huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek. Zij kunnen in problemen raken bij (een combinatie van) het einde van de hypotheeklooptijd, het einde van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente of dalende inkomsten na pensionering. Je leert om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te laten zien of hun hypotheek in de toekomst nog betaalbaar is. Door het volgen van deze opleiding ken jij als financieel adviseur de (fiscale) knelpunten en kun je deze begrijpelijk aan je klanten uitleggen.

Het programma sluit volledig aan op de PE-eisen van de SEH. Na afloop beschik je niet alleen over meer kennis, maar ben je bovendien in staat om de fiscale wet- en regelgeving rond hypotheken (inclusief overgangsrechten) in kaart te brengen. Je ontwikkelt tegelijkertijd vaardigheden om klanten hierover passend en begrijpelijk te adviseren.

Doelgroep

De 1-daagse opleiding PE SEH 2019 - Fiscaliteiten is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs, die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen. 

PE-punten

Het volgen van dit 1-daagse PE-programma levert je 6 punten op voor je PE SEH 2019 categorie A.

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw punten aan te vullen vanuit categorie B? Bekijk dan de volgende opleidingen:

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2019

Het is voor jou als Erkend Financieel Adviseur mogelijk om jouw PE SEH naar eigen inzicht in te vullen. Je hebt zelf de regie over jouw PE. Jaarlijks…

Lees meer