PE SEH 2020 - De zzp'er en zijn woningfinanciering

Het aantal zelfstandig ondernemers nam de laatste jaren fors toen. Door complexe financieringsaanvragen heeft deze doelgroep de expertise van de Erkend Financieel Adviseur (EFA) hard nodig. Tijdens deze permanente educatie staat het gehele adviestraject voor een ondernemer centraal. We behandelen de wijze waarop het inkomen van een ondernemer wordt bepaald en geven je inzicht in de manier waarop je de bestendigheid van het inkomen aantoont.

In deze eendaagse opleiding kijken we nadrukkelijk naar de toekomst van de ondernemer en de onderneming. Aan de hand van praktijk casuïstiek leer je hoe je de jaarcijfers interpreteert en hoe je de aanvraag van een toelichting voorziet die de kans op acceptatie vergroot. We behandelen daarbij ook het advies m.b.t. inkomensrisico’s voor de ondernemer. We kijken dus verder dan alleen de financieringsaanvraag.

Samen met jouw vakgenoten en een ervaren EFA docent behandelen we praktijkgerichte klantsituaties. Jij krijgt de handvatten aangereikt om in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor jouw ondernemende klanten. Na afloop van de training ben je een volwaardige gesprekspartner van de ondernemer en zijn/haar accountant.

Wil je meer weten over de PE SEH 2020? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2020'.

Let op: vanaf begin maart verwachten wij nieuwe lesdata voor 2020 bekend te hebben en kun je de opleiding via deze pagina boeken.


  • Training door ervaren trainers uit de adviespraktijk
  • Combinatie van kennis en adviesvaardigheden
  • Ruimte voor inbreng van klantsituaties
Studievorm
Klassikaal (1 dag)
Prijs
€ 225
Doel
6 punten PE SEH 2020 (categorie A)

Inhoud van de opleiding

Iedere Erkend Financieel Adviseur heeft een of meer ondernemers in portefeuille. Om volwaardig gesprekspartner te zijn van de ondernemer en zijn/haar accountant is kennis op gebied van fiscaliteit, financiering en juridische aspecten belangrijk. Je vergroot daarmee ook het succes van de financieringsaanvraag van een ondernemer. Deze opleiding gaat op deze aspecten in.

Fiscaal ondernemerschap
Hoewel veel zzp’ers graag fiscaal als ondernemer worden aangemerkt, is dat niet vanzelfsprekend. De belastingdienst kijkt kritisch naar de fiscale kwalificatie van het inkomen. Of het inkomen uiteindelijk aangemerkt wordt als winst uit de onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden, heeft grote invloed op het besteedbaar inkomen van de zzp’er en daarmee op de betaalbaarheid van zijn/haar woonlasten. Belangrijk hierbij zijn het voornemen om de Wet Deregulering Arbeidsrelaties te vervangen, de toekomstige aanpassing van de inkomstenbelastingtarieven en de invoering van de aftrekbeperking voor ondernemersfaciliteiten.

Financiering
De inkomensverklaring voor een zzp’er wordt opgesteld door gespecialiseerde partijen. Je hoeft het inkomen als adviseur niet zelf vast te stellen, maar het is wel van belang om te weten hoe het inkomen tot stand komt. Inzicht in de jaarcijfers van de ondernemer is noodzakelijk. In deze opleiding leren we je verder te kijken dan alleen de cijfers. We geven je inzicht in de financiële kengetallen en wat deze kengetallen zeggen. Je kunt na deze training de bestendigheid van het inkomen van de ondernemer bepalen doordat je in staat bent om verbanden te leggen tussen bepaalde beslissingen van de ondernemer en de invloed hiervan op de jaarcijfers. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de wijze waarop NHG omgaat met de financieringsaanvraag voor de ondernemer.

Inkomensrisico's
In ieder gesprek over de woningfinanciering bespreek je als adviseur met jouw klant de inkomensrisico’s en de invloed van deze inkomensrisico’s op de betaalbaarheid van de woonlasten. Dat is voor een ondernemer niet anders. De gevolgen van de inkomensrisico’s zijn voor een ondernemer wezenlijk anders dan voor een klant in loondienst. In deze opleiding behandelen we de invloed van de inkomensrisico’s arbeidsongeschiktheid, (tijdelijk) minder werk, pensionering en overlijden op de betaalbaarheid van de woonlasten. Hierbij gaan we ook in op de gevolgen van echtscheiding van de ondernemer. We besteden in deze training aandacht aan de wijze waarop je de inkomensrisico’s kunt afdekken en beperken en hoe je bepaalt welke oplossing het beste bij de ondernemer past.

Praktijk casuïstiek

Alle onderwerpen komen aan de orde in herkenbare praktijk casuïstiek. De trainer zoekt hierbij steeds naar interactie en deelnemers krijgen de ruimte om eigen casussen uit de praktijk naar voren te brengen. 

Doelgroep

De eendaagse opleiding PE SEH 2020 – De zzp'er en zijn woningfinanciering is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen.

PE-punten

Het volgen van dit PE-programma levert je 6 punten in de categorie A op voor je PE SEH 2020.

Benieuwd naar de mogelijkheden om je punten aan te vullen in categorie A of B? Bekijk dan de volgende opleidingen:

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2020

Het is voor jou als Erkend Financieel Adviseur mogelijk om jouw PE SEH naar eigen inzicht in te vullen. Je hebt zelf de regie over jouw PE. Jaarlijks…

Lees meer