PE SEH 2020 - Duurzaamheid

Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke thema’s voor huizenbezitters en huizenkopers. Als Erkend Financieel Adviseur (EFA) heb jij een belangrijke rol in eerlijke en gedegen advisering over het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de eigen woning en de financiële gevolgen hiervan. In deze opleiding kijken we daarom verder dan alleen de hypotheeklasten en gaan we uit van de totale woonlasten van de klant.

Tijdens deze eendaagse opleiding besteden we aandacht aan de technische mogelijkheden voor verduurzaming, de financiële oplossingen en het vergroten van jouw toegevoegde waarde door het onderwerp Duurzaamheid op een natuurlijke wijze in jouw gesprekken te integreren.

Met een ervaren EFA docent en jouw vakgenoten bespreek je alle relevante thema’s op het gebied van verduurzaming van de eigen woning. Aan de hand van praktijk casuïstiek leer je op interactieve wijze hoe je voor jouw klanten van toegevoegde waarde kunt zijn bij het financieren van energiebesparende voorzieningen.

Wil je meer weten over de PE SEH 2020? Bekijk dan onze themapagina 'Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2020'.

Let op: vanaf begin maart verwachten wij nieuwe lesdata voor 2020 bekend te hebben en kun je de opleiding via deze pagina boeken.


  • Training door ervaren trainers uit de adviespraktijk
  • Combinatie van kennis en adviesvaardigheden
  • Ruimte voor inbreng van klantsituaties
Studievorm
Klassikaal (1 dag)
Prijs
€ 225
Doel
6 punten PE SEH 2020 (categorie A)

Inhoud van de opleiding

Het besef dat verduurzaming van de eigen woning de komende jaren noodzakelijk is, is bij de meeste klanten wel al aanwezig. Klanten lopen er vooralsnog echter nog niet massaal warm voor om de woning ook daadwerkelijk te voorzien van energiebesparende voorzieningen. Juist bij de aankoop of verbouwing van de woning doet zich een uitgelezen mogelijkheid voor om de woning te verduurzamen. Als Erkend Financieel Adviseur kun jij hierin van grote toegevoegde waarde zijn door jouw klant te wijzen op de verschillende energiebesparende voorzieningen en de bijbehorende financieringsmogelijkheden.

De mogelijkheden voor verduurzaming
Tijdens deze eendaagse opleiding gaan we in op de technische mogelijkheden die klanten hebben om de woning te verduurzamen. Het gaat er hierbij om dat jij als adviseur weet welke mogelijkheden er zijn en wat hiervan globaal de voor- en nadelen zijn. Verder is het van belang om je weg te vinden in het woud van energieadviseurs en -aanbieders.

We besteden aandacht aan de wijze waarop je als adviseur samen met de klant kan bepalen welke verduurzamingsmaatregelen in de desbetreffende situatie passend en betaalbaar zijn. Wat kosten de maatregelen en wat leveren ze op? Hoe kun je de verschillende tools die hiervoor beschikbaar zijn gebruiken en welke tools geven een reëel en evenwichtig beeld van de gevolgen van het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen.

Duurzaamheid en de financiering
Uiteraard besteden we ook ruim aandacht aan de financieringsmogelijkheden van verduurzaming van de eigen woning. Subsidies spelen hierbij een belangrijke rol. Verder gaat het hierbij niet enkel om de hypotheeklasten, maar om de woonlasten van de klant. Je betrekt in jouw advies alle kosten die met de eigen woning te maken hebben.

Praktijk casuïstiek

Het gaat in deze opleiding niet alleen om inhoud, maar juist ook om het toepassen van deze inhoud en de wijze waarop je verduurzaming met jouw klanten kunt bespreken. De trainer betrekt je nadrukkelijk bij de opleiding en geeft ook de ruimte om casussen uit de eigen praktijk naar voren te brengen.

Doelgroep

De eendaagse opleiding PE SEH 2020 - Duurzaamheid is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die zich verder willen bekwamen in hun vak en aan hun PE-verplichting willen voldoen.

PE-punten

Het volgen van dit PE-programma levert je 6 punten in de categorie A op voor je PE SEH 2020.

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw punten aan te vullen in categorie A of B? Bekijk dan de volgende opleidingen:

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Voor de Erkend Financieel Adviseur: PE SEH 2020

Het is voor jou als Erkend Financieel Adviseur mogelijk om jouw PE SEH naar eigen inzicht in te vullen. Je hebt zelf de regie over jouw PE. Jaarlijks…

Lees meer