Conform de overheidsmaatregelen i.v.m. corona is het vanaf 1 juni weer mogelijk om klassikale opleidingen te volgen. De komende twee weken komen er voor onze klassikale opleidingen daarom extra data en locaties beschikbaar. Daarnaast wordt het voor ons volledige opleidingsaanbod mogelijk om de opleiding in de vorm van een virtual classroom te volgen. Deze opleidingsvorm wordt de komende weken per opleiding aan de website toegevoegd.

Post-HBO Financieringsadviseur MKB

Ben je een (startende) adviseur in de financiële sector of accountancy? En wil jij je ontwikkelen als financieringsadviseur voor het MKB? Dan past de post-HBO opleiding Financieringsadviseur MKB bij jou. Met behulp van deze opleiding verbeter jij jouw adviesvaardigheden en leer je in het belang van de klant kritische vragen te stellen.

Bij de post-HBO Financieringsadviseur MKB staan bedrijfsfinancieringen centraal en zijn gespreks- en adviesvaardigheden geïntegreerd. Belangrijk zijn de integrale bedrijfsanalyse en het optimaal structureren van financieringsoplossingen voor MKB-ondernemingen.

Meer weten over ons totale opleidingsaanbod op het gebied van financieringsadvies voor het MKB? Kijk dan hier.


 • Geaccrediteerde post-HBO opleiding
 • Leren adviseren vanuit de regisseursrol
 • Direct toepasbaar in de praktijk
Studiebelasting
Ca. 5 uur per week
Contactdagen
7 dagen (14 dagdelen)
Prijs
€ 3.490

Inhoud van de opleiding

De huidige marktdynamiek vraagt veel van zakelijke adviseurs. MKB-ondernemers hebben door de toenemende diversiteit aan financieringspartijen en -instrumenten steeds meer behoefte aan strategisch (financierings-)advies. De adviseur van de toekomst is dan ook meer een regisseur die in het belang van de ondernemer kritisch en strategisch meedenkt. Daarbij blijft het financieringsvraagstuk een belangrijk aspect.

Financieringsadvies vanuit de regisseursrol

In deze Post-HBO opleiding Financieringsadviseur MKB staat een strategisch financieringsadvies vanuit de regisseursrol centraal. Als onafhankelijk regisseur neem je de leiding over het financieringsvraagstuk, ken je de diverse financieringsvormen met hun voor- en nadelen en ben je in staat een financieringsstructuur in te richten die past bij ondernemer, onderneming en bewegingen in de sector. Bovendien kun je deze zaken in begrijpelijke taal uitleggen aan de klant.

Praktijkgerichte casuïstiek en simulatiedagen

In deze post-HBO opleiding is de casuïstiek divers. Samen kijken we naar de verschillende rechtsvormen, type ondernemingen en levensfases. Zo leer je de onderscheidende kenmerken en risico-aspecten kennen. Vanuit het toenemende belang van adviesvaardigheden zijn er simulatiedagen geïntegreerd waarin je aan de hand van praktijkgerichte financieringsvraagstukken stappen zet in je gespreks- en adviesvaardigheden. Tijdens deze dagen staan de toepassing van opgedane kennis en competentieontwikkeling centraal.

Onafhankelijke adviescommissie

Jaarlijks evalueert de onafhankelijke adviescommissie, bestaande uit ervaren financieringsadviseurs, de opleiding op inhoud, actualiteit en relevantie. Daarbij toetsen ze deze aspecten aan de gewenste actuele financieringskennis en -vaardigheden bij financieringspartijen.

Modulaire opbouw

Module 1: integraal analyseren van een MKB-onderneming
De integrale (risico)analyse van een MKB-onderneming staat centraal. We werken aan de hand van praktijkvoorbeelden en ondersteunende theorie toe naar een integrale analyse van operationele en financiële risico’s van MKB-bedrijven.
Dag 1: Bedrijfsanalyse
Dag 2: Financiële analyse
Dag 3: Praktijksimulatie

Module 2: optimaliseren van financieringsconstructies
Ontwikkelingen in het zakelijk financieringslandschap en relevante aspecten bij het tot stand brengen van een optimale financieringsstructuur. Daarbij houden we rekening met FinTech-ontwikkelingen en alternatieve financieringsinstrumenten en -partijen.
Dag 4: Financieringsstructuren
Dag 5: Praktijksimulatie

Module 3: herkennen en mitigeren van financieringsrisico’s
Je kruipt in de huid van een fiatterende kredietcommissie. Het in kaart brengen en mitigeren van financieringsrisico’s staat centraal. Uiteindelijk verdedig je individueel je financieringsadvies voor de fiatterende kredietcommissie.
Dag 6: Financieringsrisico’s
Dag 7: Assessments

Leermethode

Een vakbekwaam financieringsadviseur weet kennis, kritisch denkvermogen en de juiste competenties toe te passen in specifieke klantsituaties. De contactdagen kennen daarom een didactische opbouw waarbij het beheersingsniveau de toepassingsfase bereikt. Tijdens de opleiding integreren we de theorie door middel van toepassing in een adviesvraagstuk. In de digitale leeromgeving zijn per contactdag de voorbereidende theorie, het dagmateriaal en de borgingsopdracht opgenomen. Het leerproces is als volgt opgebouwd:

Toetsing

Tijdens de opleiding toetsen we (de toepassing van) kennis en vaardigheden door middel van:

 • huiswerkopdrachten na de contactdagen;
 • een individuele kennistoets met kennis- en toepassingsvragen;
 • een individuele mondelinge verdediging van het ingediende financieringsadvies.

Na afronding van de opleiding ontvang je het Post-HBO diploma Financieringsadviseur MKB.

Leeropbrengst

Na het behalen van de Post-HBO Financieringsadviseur MKB ben je als zakelijk financieringsadviseur in staat MKB ondernemers en ondernemingen vanuit een integrale kijk te adviseren. Daarmee heb je een stevig fundament in het vakgebied zakelijk financieren opgebouwd en heb je de kwaliteiten om mee te kunnen groeien in de continue transformatie van het financieringslandschap. Met de opgedane kennis en adviesvaardigheden kun je aan de slag, of je verder ontwikkelen als adviseur bedrijfsfinancieringen bij een financiële instelling, intermediair of alternatieve financieringspartij.

PE-punten

Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:

 • FFP: 6 punten PE FFP 2020 Kennis & Actualiteit (minimaal 1 van de kennisdagen aanwezig zijn)

De PE FFP-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je FFP-nummer.

Instroomvereisten

Voorwaarde voor deelname aan de Post-HBO Financieringsadviseur MKB is het succesvol afronden van de instaptoets. Dit is een digitale toets die bestaat uit 60 meerkeuzevragen over:

 • Jaarrekening lezen (15 vragen)
 • Kredietbehoefte en financieringsvormen (15 vragen)
 • Integrale bedrijfsanalyse (15 vragen)
 • Juridische aspecten (15 vragen)

Heb je het gevoel dat je één of meerdere van bovengenoemde onderwerpen nog onvoldoende beheerst? Of heb je bij één of meer toetsen niet de minimale score behaald? Dan adviseren we je de desbetreffende zelfstudiemodule te bestellen en te bestuderen. Doe vervolgens de (herkansings)toets. Heb je ook de herkansingstoets niet behaald, maar wil je toch graag starten? Neem dan contact op met het opleidingscentrum, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Persoonlijk studieadvies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk voor een persoonlijk studieadvies. Zij zijn bereikbaar via 088 – 82 88 788, contact@dukers-baelemans.nl, WhatsApp 06 -  55 33 22 88 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of chat (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur).

Stap 1/3

Opleiding kiezen

Je bestelling

Gegevens

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer