Verkorte leergang FFP (voor de accountant en fiscalist)

Als financieel planner wil je jouw klant de weg wijzen in de complexe financiële wereld van vandaag. Deze complexe wereld vraagt om een integraal overzicht van de financiële situatie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Steeds vaker wordt van de accountant of fiscalist gevraagd om een compleet advies te geven. Een advies dat zich richt op zowel de zakelijke als privésfeer. De verkorte leergang FFP helpt de accountant en fiscalist om meer waarde te leveren aan de klant. En meer waarde leveren aan de klant betekent een waardevoller advies- en businessmodel voor de adviseur.

Let op: je kunt jezelf niet via onze website inschrijven voor deze opleiding. Inschrijving gebeurt via de website van NBA opleidingen.


 • Doelgerichte voorbereiding op FFP examens
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Direct toepasbaar in de praktijk

Inhoudsopgave

Contactdagen
8 dagen
Studiebelasting
250 uur
Prijs
€ 2.495

Inhoud van de opleiding

De verkorte leergang FFP voor accountants is opgezet conform het examentraject van de FFP en bestaat uit 8 colleges. Deze vinden iedere 2-3 weken plaats van 14.00–21.00 uur en worden gegeven door topdocenten uit de praktijk.

De eerste 5 colleges zijn inhoudelijke dagen waarin de stof wordt aangereikt t.b.v. het opstellen van een financieel plan. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige basiskennis rond de fiscaliteit die accountants en fiscalisten uit hoofde van hun beroep beheersen.

Na deze 5 colleges volgen er 3 colleges waarin zaken worden geïntegreerd en waarbij de deelnemers worden voorbereid op de theorie- en praktijkexamens van de FFP. In college 6 herhalen we de inhoudelijke kennis ten behoeve van de advisering aan privé personen. In college 7 staat herhaling en integratie van de kennis over de financiële planning van de ondernemer en DGA centraal. In college 8 behandelen we de vaardigheden die je nodig hebt voor een financieel planningsgesprek.

Tijdens de colleges maken we gebruik van financieel planningssoftware Private Wealth Navigator aan de hand van de behandelde praktijkcasuïstieken. Deze software is geschikt om te integreren in het financieel plan.

Leerdoelen

 • Je leert je adviesmodel en businessmodel te integreren.
 • Bij het adviseren aan je klant kun je de fiscale en civiele wet- en regelgeving in praktijksituaties toepassen.
 • Je bent in staat om de verbindingen te leggen met diverse vakgebieden.
 • Optimale voorbereiding op het landelijk examen Financieel Planner.

Benodigd materiaal

Voor het volgen van de opleiding en het maken van de theorie-examens is het belangrijk dat je over de volgende zaken beschikt:

 • Wettenbundel ‘Wetteksten Financiële Dienstverlening’
 • Financiële calculator
 • Fiscaal Memo
 • Kleine gids

Je kunt deze materialen bestellen door een e-mail te sturen naar contact@dukers-baelemans.nl.

PE-punten

Het volgen van deze verkorte leergang levert je de volgende PE-punten op:

 • NBA: 6 PE-punten per contactdag
 • SEH: 12 punten PE SEH 2019 categorie A (minimaal 2 contactdagen aanwezig zijn).
 • RB: 22 PE-punten fiscaal en 26 PE-punten niet-fiscaal (alle contactdagen aanwezig).

De PE NBA-, PE SEH- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je NBA, SEH en/of RB-nummer.

FFP-examen

Na het volgen van dag 1 t/m 8 van de leergang FFP ontvang je van Dukers & Baelemans op aanvraag het certificaat ‘Financieel Planner’. Wil je jezelf als financieel planner laten certificeren door de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners? Dan dien je het FFP-examen te behalen. Dit examen bestaat uit een theorie-examen (meerkeuze) en een praktijkexamen (casus en mondeling assessment).

Vanaf eind 2019 vernieuwt de FFP de opzet van haar examens voor toetreding tot gecertificeerd financieel planner. In de overgangsperiode biedt de FFP examens ‘oude stijl’ en examens ‘nieuwe stijl’ aan. Heb je nog géén onderdelen van het FFP examen gehaald? Dan schrijf je je in voor het examen 'nieuwe stijl'. Heb je wel al één of meer deelcertificaten van het FFP-examen behaald, dan schrijf je je in voor de andere meerkeuzetoetsen en/of het praktijkexamen 'oude stijl'.

Let op: behaalde onderdelen van het examen ‘oude stijl’ geven géén vrijstelling voor onderdelen van het examen ‘nieuwe stijl’ en andersom. De meerkeuzetoetsen ‘oude stijl’ kun je afleggen tot uiterlijk 1 mei 2020. Het laatste praktijkexamen ‘oude stijl’ vindt plaats in november 2020. Dit is tevens de laatste herkansingsmogelijkheid. Als je hierna onderdelen van het examen ‘oude stijl’ nog niet hebt behaald, vervallen je reeds behaalde certificaten oude stijl.

Op de website van de FFP vind je alle informatie over het examen 'oude stijl' en het examen 'nieuwe stijl'.

De prijs van de Leergang FFP is exclusief de kosten voor het examen die je aan de FFP voldoet. Het theorie-examen ‘oude stijl’ bestaat uit drie meerkeuzetoetsen die elk € 332,75 (incl. BTW) kosten. Het praktijkexamen ‘oude stijl’ kost € 843,37 (incl. BTW). Het theorie-examen ‘nieuwe stijl’ omvat één meerkeuzetoets en kost € 280 (incl. BTW). Het praktijkexamen ‘nieuwe stijl’ € 925 (incl. BTW).

Let op: je kunt je niet via deze website inschrijven voor deze opleiding. Inschrijving gebeurt via de website van NBA opleidingen.

Bij deze opleiding ontvang je:

 • 8 contactdagen
 • Alle benodigde syllabi (digitaal)
 • Diagnostische toetsen bij de syllabi
 • Digitale leeromgeving
 • Examenoefensite met meerkeuze vragen

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer