Verkorte leergang FFP (voor de accountant en fiscalist)

Als financieel planner wil je jouw klant de weg wijzen in de complexe financiële wereld van vandaag. Deze complexe wereld vraagt om een integraal overzicht van de financiële situatie waarbij rekening wordt gehouden met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Steeds vaker wordt van de accountant of fiscalist gevraagd om een compleet advies te geven. Een advies dat zich richt op zowel de zakelijke als privésfeer. De verkorte leergang FFP helpt de accountant en fiscalist om meer waarde te leveren aan de klant. En meer waarde leveren aan de klant betekent een waardevoller advies- en businessmodel voor de adviseur.

Let op: je kunt je niet via deze website inschrijven voor deze opleiding. Inschrijving gebeurt via de website van NBA opleidingen.


 • Doelgerichte voorbereiding op FFP examens
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Direct toepasbaar in de praktijk

Inhoudsopgave

Contactdagen
8 dagen
Voorbereidingstijd
10u per week
Doorlooptijd
6 maanden

Inhoud van de opleiding

De verkorte leergang FFP voor accountants bestaat uit acht colleges. De eerste vijf colleges zijn inhoudelijke dagen waarin de stof wordt aangereikt t.b.v. het opstellen van een financieel plan. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige basiskennis rond de fiscaliteit die accountants en fiscalisten uit hoofde van hun beroep beheersen.

Na deze vijf colleges volgen er drie colleges waarin de zaken worden geïntegreerd en waarbij de deelnemers worden voorbereid op de theorie- en praktijkexamens van de FFP. In college 6 wordt de inhoudelijke kennis ten behoeve van de advisering aan privé personen herhaald. In college 7 staat herhaling en integratie van de kennis over de financiële planning van de ondernemer en DGA centraal. In college 8 wordt de vaardigheid die nodig is voor een financieel planningsgesprek besproken.

 De opleiding is opgezet conform het examentraject van de FFP en bestaat uit acht colleges. De colleges vinden iedere 2-3 weken plaats van 14.00u – 21.00u. 

Tijdens de colleges wordt financieel planningssoftware Figlo gedemonstreerd aan de hand van de behandelde praktijkcasuïstieken. Deze is geschikt om te integreren in het financieel plan.

Leerdoelen

 • Je leert je adviesmodel en businessmodel te integreren.
 • Bij het adviseren aan je klant kun je de fiscale en civiele wet- en regelgeving in praktijksituaties toepassen.
 • Je bent in staat om de verbindingen te leggen met diverse vakgebieden.
 • Optimale voorbereiding op het landelijk examen Financieel Planner.

Examinering

De examens behorende bij deze leergang zijn optioneel. De opleiding wordt afgesloten met een drietal theorie-examens en een assessment afgenomen door Stichting Certificering Federatie Financieel Planners en wordt verzorgd door Cito. Het assessment bestaat uit het uitwerken van een praktijkcase welke mondeling verdedigd wordt. Door het succesvol afleggen van de examens word je gecertificeerd Financieel Planner. 

Kosten examen
De examens worden afgenomen door Cito in opdracht van de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. De kosten zijn als volgt:

 • Theorie-examen € 270 per toets (€ 326,70 incl. BTW).
 • Praktijkexamen € 558 (€ 675,18 incl. BTW).

PE-punten

Het volgen van deze verkorte leergang levert je de volgende PE-punten op:

 • NBA: 6 PE-punten per contactdag
 • SEH: 12 punten PE SEH 2019 categorie A (minimaal 2 contactdagen aanwezig zijn).
 • RB: 22 PE-punten fiscaal en 26 PE-punten niet-fiscaal (alle contactdagen aanwezig).

De PE NBA-, PE SEH- en PE RB-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je NBA, SEH en/of RB-nummer.

Wat heb je nodig?

Voor het volgen van de opleiding en het maken van de theorie-examens is het belangrijk dat je over de volgende zaken beschikt:

 • Wettenbundel ‘Wetteksten Financiële Dienstverlening’.
 • Financiële calculator.
 • Fiscaal Memo.
 • Kleine gids

Deze documenten kun je bestellen tijdens het inschrijfproces. 

Let op: je kunt je niet via deze website inschrijven voor deze opleiding. Inschrijving gebeurt via de website van NBA opleidingen.

Bij deze opleiding ontvang je:

 • Alle benodigde syllabi
 • Diagnostische toetsen bij de syllabi
 • E-learning t.b.v. de generieke leerdoelen
 • Unieke examenoefensite met meerkeuzevragen

Gerelateerde thema's

Jouw volgende stap

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen be…

Lees meer