Onze erkenningen

Dukers & Baelemans hecht veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze cursisten en opdrachtgevers. Bovendien bieden we graag de best mogelijke dienstverlening aan. Daarom beschikken wij over meerdere keurmerken en certificeringen.

NRTO

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de brancheorganisatie voor particuliere opleiders. Het NRTO-keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsmarkt. Als lid laten wij zien dat we voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en de gedragscode van de NRTO.

ISO 9001

De ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm wanneer het gaat om kwaliteitsmanagement. Deze is onder andere gebaseerd op principes als klantgerichtheid, betrokkenheid en voortdurende verbetering. Zo zijn wij in staat om onze cursisten en opdrachtgevers producten en diensten aan te bieden van topkwaliteit.

Dukers & Baelemans is al sinds 2007 gecertificeerd voor het managementsysteem. Daarnaast beschikken we over het CEDEO-keurmerk. Daarover lees je verder op deze pagina meer.

ISO 27001

Als opleidingsinstituut gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze cursisten en opdrachtgevers. Dukers & Baelemans werkt volgens de AVG wetgeving en ISO 27001. Daarvoor ontwikkelden wij onder meer e-learning programma’s op het gebied van Informatiebeveiliging en AVG. Ook beschikken wij over een Compliance & Privacy Officer en een kwaliteitscoördinator (Security Officer). Zo zijn wij voor jou een deskundige partner. De certificering voor ISO 27001 is in gang, het certificaat wordt eind 2018 verwacht.

CRKBO

Als Dukers & Baelemans zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en is het mogelijk om onze opleidingen aan te bieden met nul-tarief BTW.

Cedeo-erkenning

Cedeo is een onafhankelijke instantie en voorziet in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging. Dukers & Baelemans beschikt sinds 2012 over de Cedeo-erkenning voor Open opleidingen en Maatwerk opleidingen. Daarvoor is een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de afnemers van onze open- en maatwerk opleidingen. De erkenning wordt verleend wanneer minstens 80% van de ondervraagden ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ is over onze dienstverlening.

Bovendien levert het klanttevredenheidsonderzoek ons veel nuttige informatie en verbeterpunten waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

FIRA

FIRA is een MVO-register en verifieert MVO-prestaties van organisaties. Wij dragen MVO en duurzaamheid een warm hart toe en maken dit aantoonbaar via het FIRA Extended report (voorheen: FIRA ‘Zilver’). Onze Score card en ons CSR report zijn inzichtelijk via het FIRA platform en kunnen op aanvraag beschikbaar gesteld worden.

CDFD

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het CDFD heeft een aantal formele taken waaronder de erkenning van exameninstituten, het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank en de advisering van de minister van Financiën op het terrein van vakbekwaamheid. Onze Wft-opleidingen zijn geaccrediteerd door het CDFD.

Stichtingen

Ten slotte verzorgen wij Permanente Educatie voor de volgende Stichtingen:

  • FFP – Federatie Financieel Planners
  • SEH – Stichting Erkend Financieel Adviseur
  • NVHP – Erkend Hypothecair Planner
  • NBA – Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
  • RB – Register Belastingadviseurs
  • MfN – Mediatorsfederatie Nederland (voorheen: NMI)
  • RFEA – Register Financieel Echtscheidingsadviseurs

Bij Dukers & Baelemans zijn we trots op de verschillende keurmerken en certificeringen waarover we beschikken. Heb je hier nog vragen over? Neem dan even contact met ons op.