Dukers Baelemans 6964
  1. Home
  2. Thema's
  3. Doorontwikkelen

Doorontwikkelen

De verhouding tussen klant en dienstverlener is de afgelopen jaren op z’n kop gezet. Door de toegenomen toegankelijkheid van informatie zijn mensen beter geïnformeerd en ook vaak beter voorbereid. Verder verwachten consumenten meer op het gebied van kwaliteit, beschikbaarheid, gemak en snelheid van dienstverlening.

Deze veranderingen brengen ook met zich mee dat er meer verwacht wordt van financieel professionals. Hieronder vind je zes tips om als professional beslagen ten ijs te komen! 

1. Ontwikkel je in de breedte en diepte
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met financiële beslissingen die complex en belangrijk zijn. Op deze momenten hebben en houden veel mensen behoefte aan advies van een financieel expert. Deze ‘vertrouwde’ adviseur heeft zowel brede als specialistische vakinhoudelijke kennis. De combinatie maakt het mogelijk niet de producten en diensten uit een bepaald vakgebied centraal te stellen, maar de wensen en doelstellingen van de klant!

2. Werk en leer
Een goede financieel professional word je door praktijkervaring op te doen. Door leren en werken te combineren kun je wat je leert gelijk in de praktijk brengen en werk je tegelijk aan belangrijke competenties op het vlak van samenwerken, verbinden en continu verbeteren.

3. Ontwikkel je softskills
De financieel professional van de toekomst is een relatiebouwer. Dit vermogen komt voor een deel voort uit kwaliteiten die je hebt ‘meegekregen’ en je werkt er vooral aan door zoveel mogelijk ervaring op te doen in de praktijk. Maar je kunt er natuurlijk ook gericht aan werken. Denk bijvoorbeeld aan het uitbouwen van je presentatie-, communicatie- of taalvaardigheden.

4. Digital & Data, jouw tweede natuur
De financiële sector digitaliseert in een rap tempo. Als financieel professional is het belangrijk dat je deze sneltrein niet mist. De financieel experts die voorop zullen lopen in de toekomst zetten digitale kanalen volop in om klanten efficiënter te kunnen helpen. Daarnaast hebben ze hun gegevenshuishouding op orde en zetten ze data gericht in om hun dienstverlening te verbeteren.

5. De agile professional
De financiële sector verandert snel. In plaats van de horizon af te speuren naar een nieuwe ‘stabiele’ situatie, gaan wij er juist vanuit dat de verandering blijvend is. Verandering is met andere woorden het nieuwe normaal. Daar hoort ook een andere manier van werken bij. Lean en agile zijn termen die in dit verband vaak vallen. Wij adviseren je op deze manier te leren werken, als je er nog geen ervaring mee hebt.

6. Volg je hart én hoofd
Bij het bepalen van de richting waarin je je gaat ontwikkelen, adviseren we je hart én je hoofd te gebruiken. Met andere woorden: waar ligt je passie én waar ben je goed in? Als je een richting vindt waarin deze twee zaken samenkomen: go for it!

Specialisatierichtingen

De financiële dienstverlening kent een grote hoeveelheid vakinhoudelijke specialisaties. Grofweg zijn deze onder te verdelen in drie hoofdrichtingen die bepalend zijn voor het type werk dat je gaat doen. Voordat je je verdiept in de verschillende opleidingsmogelijkheden adviseren we je na te denken over welke hoofdrichting het beste bij je past.

1. Financieel advies
Als financieel adviseur breng je voor je klanten de financiële consequenties van zaken als samenwonen, trouwen, gezin, echtscheiding, werk, ontslag, pensioen en zorg inzichtelijk. Op basis van de persoonlijke situatie, toekomstwensen en financiële belangen van de klant breng je zijn of haar situatie in beeld en reik je de oplossingen aan.

2. Financiële planning
Als financieel planner adviseer je je klant op het vlak van inkomen en vermogen. Je ontwikkelt strategieën om mensen in staat te stellen hun doelen in het leven te bereiken en hun financiële zaken te beheren. Deze strategieën voer je ook uit als financieel planner. Financiële planning kent twee deelgebieden: inkomens- en vermogensplanning.

Inkomensplanning gaat over het gewenste inkomen van de klant, nu en in de toekomst. Bij vermogensplanning heeft de klant vermogen opgebouwd en staat de vraag centraal hoe dit vermogen het beste aan te wenden, bijvoorbeeld via beleggingen.

Financiële planning is met name interessant voor mensen met complexe financiële situaties. Denk aan de directeur-grootaandeelhouder, grootverdieners of particulieren met geërfd vermogen. Het is ook mogelijk om je te specialiseren op deelgebieden of specifieke life-events van je klanten. Denk bijvoorbeeld aan hypothecaire planning of echtscheidingsadvies. Ook hier adviseer je op het vlak van inkomen en vermogen, maar je richt je planning op het deelgebied.

3. Mkb advies
Financieel advies en financiële planning richten zich op natuurlijke personen. Mkb-planning richt zich op het financieel zakelijk advies voor de ondernemer. Als vertrouwde adviseur speel je bij alle belangrijke gebeurtenissen van de ondernemer een rol. Ook als mkb-adviseur zijn specialisaties mogelijk. Als risicoprofessional help je ondernemers financiële risico’s in kaart te brengen. Welke investeringen zijn verantwoord? Welke verzekeringen sluit je af? Welke juist niet? Jij helpt dit soort keuzes te maken. Als zakelijk kredietadviseur ben je ook sparringpartner van je klant, maar nu met financieren als specialisme. Samen met de klant bekijk je welke financieringsmogelijkheden er zijn op basis van een goede analyse van het bedrijf en de markt.

Delen: