Dukers Baelemans 6964
Terug naar het overzicht

5 bewegingen in het zakelijk financieringslandschap

Het financieringslandschap is de laatste tijd flink in beweging. De bankencrisis heeft namelijk nog steeds een sterke invloed op de toename van wet- en regelgeving, met als gevolg dat banken hun risicobereidheid blijven bijstellen. Deze bijstellingen hebben effect op de werkzaamheden van de financieel adviseur. We noemen in het kort vijf impactvolle bewegingen die van belang zijn voor de financieel adviseur in het MKB.  

03-10-2017
10 minuten

Basel III en IV

De toenemende wet- en regelgeving, met in het bijzonder de Basel-akkoorden, hebben grote invloed op de risicobeoordeling van banken. De kredietcrisis maakte al duidelijk dat de kapitaaleisen onder Basel II onvoldoende bleken te zijn. Enkele banken hadden onvoldoende kapitaal beschikbaar dat direct en volledig beschikbaar was. Opvolgers Basel III en Basel IV stellen toenemende eisen aan de vermogens- en liquiditeitspositie van financiers, zodat deze beter in staat zullen zijn om verliezen op te vangen. Aanscherping van de Basel-eisen kan ertoe leiden dat banken steeds minder bereid zullen zijn om leningen te verstrekken aan MKB-ondernemingen.  

Van bankperspectief naar marktperspectief

Het financieringslandschap verschuift langzaam van een bank georiënteerd systeem naar een marktgeoriënteerd systeem. In een marktgeoriënteerd systeem kunnen bedrijven gemakkelijker overstappen naar een marktfinanciering op het moment dat banken in de problemen komen. Nederland kent relatief veel bankfinancieringen en is daardoor kwetsbaarder voor schokken in het financiële stelsel.  

Stabiele middelgrote ondernemingen kunnen banken blijven benaderen voor financieringen. Risicovolle startups daarentegen, zonder verpandbare activa, hebben meer kans in de open markt. Daar hebben nieuwe financieringsvormen, zoals private equity, meer kans van slagen.  

Opkomst van de financieringsmix

Ondernemers worden steeds meer bekend met de ‘financieringsmix’. Waar MKB’ers voor de crisis Ondernemers raken steeds meer bekend met de ‘financieringsmix’. Waar MKB’ers voor de crisis enkel aanklopte bij banken, is het nu duidelijk dat banken minder leencapaciteit beschikbaar hebben.. Ondernemers hebben de weg gevonden naar andere financiers, zoals leasemaatschappijen, om de invulling van de financiering (en daarmee het risico) te verdelen. Steeds meer ondernemingen krijgen daardoor te maken met een financieringsmix.

Asset Based Finance (ABF)

In deze strategische financieringsoplossing staat de financiering in directe relatie met de investering. Financiers verbeteren met Asset Based Finance hun LGD (Loss Given Default) percentage, welke een sterke invloed heeft op de risicoschatting van de financiering. Heeft het alleen voordelen voor de financier? Nee, de lage risicoschatting resulteert bijvoorbeeld een beter renteaanbod voor de ondernemer.  

Going Concern vs. Default financieren

De eerdergenoemde veranderingen in wetgeving hebben een sterke invloed op de manier waarop financiers een financieringsaanvraag beoordelen. Waar financiers in het verleden vooral oog hadden voor de te bieden zekerheden (de default benadering), zien we dat ze nu vooral focussen op het operationeel en financieel risico van een onderneming, gebaseerd op een going concern benadering.

NIEUW: Financieel Advies MKB

Om financieel adviseurs optimaal voor te bereiden bij het integreren van advies aan MKB-ondernemers hebben Dukers & Baelemans en de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in co-creatie de post-HBO opleiding ‘Financieel Advies MKB’ ontwikkeld. In deze opleiding worden de onderdelen vermogensopbouw in privé, strategie binnen de onderneming en het zakelijke (financierings)advies bij elkaar gebracht.

Bron: CPB.nl – Een wereld zonder banken?

Delen: