Dukers Baelemans 7374
Terug naar het overzicht

Business Model Canvas: tool voor een MKB in transitie

De conclusies van De staat van het MKB – een publicatie van het Comité voor Ondernemerschap – zijn helder: onder de (elektrische) motorkap van onze economie zijn structurele ontwikkelingen aan de gang die om een groot aanpassingsvermogen vragen. Zo kampt alleen al een kwart van het MKB met een tekort aan gekwalificeerd personeel. En ook wordt de impact van de digitaliseringstransitie steeds zichtbaarder.

26-07-2019
Robert van der Cruysen
10 minuten

Opvallend in de publicatie is de benoeming van de (her)allocatie van mensen en middelen. Dit is de toedeling van mensen en middelen aan activiteiten die de meeste waarde toevoegen. Dit dwingt ondernemers om steeds bewuster keuzes te maken. Welke oplossingen biedt het bedrijf wel en welke niet? En welke klanten bedient het bedrijf wel en welke niet?

Blind voortzetten van de status quo

De dagelijkse betrokkenheid van de ondernemer bij de operationele zaken en de hoogconjunctuur werken verblindend. Waarom de inzet van mensen en middelen transformeren terwijl de onderneming op volle toeren draait? En juist daar zitten de gevaren: het blind voortzetten van de status quo. Denk maar eens aan het uitstellen van gedurfde investeringen. Onderinvestering stimuleert misschien de bedrijfsresultaten op korte termijn, maar het creëert mogelijk onherstelbare problemen op lange termijn.

Continue aanscherping van het business model

Een continue aanscherping van het business model is nodig om duurzame groei te realiseren. De acceleratie van verandering, aangedreven door globalisering, automatisering en de focus op duurzaamheid zet namelijk menige business op zijn kop. Zo zagen we bijvoorbeeld eerder de impact van Airbnb op de hotelbranche en de invloed van online retail op de detailhandel. Actuelere thema’s zijn bijvoorbeeld branchevervaging en de gevolgen van Brexit.

Business Model Canvas vanuit een financiële invalshoek

Het Business Model Canvas - een tool om het business model van een onderneming op één A4 te beschrijven - wordt door vooral grotere MKB-ondernemingen al veel gebruikt. Focus ligt daarbij vaak op de kernactiviteiten en de toegevoegde waarde daarvan op klanten. Toch is het zinvol om het model primair vanuit een financiële invalshoek te bekijken. Door met een kritische blik de kostenstructuur, omzetstromen en bedrijfsmiddelen te analyseren, ontstaan meer inzichten in de mate van efficiëntie en effectiviteit van mensen en middelen. En dat is nu juist waar volgens de publicatie De staat van het MKB de transitieslag nodig is: de toedeling van mensen en middelen aan activiteiten die de meeste waarde toevoegen.

Business Model Canvas als tool voor financieel adviseur MKB

Het Business Model Canvas wordt veel gebruikt onder marketeers en strategisch adviseurs, maar het is relatief onbekend in het zakelijk financieringslandschap. Om financieel adviseurs wegwijs te maken in deze tool ontwikkelde Dukers & Baelemans in samenwerking met De Strategiestudio de 1-daagse Masterclass Business Model Canvas. In de masterclass benaderen we het model vanuit het perspectief van een financieel adviseur: de primaire focus ligt op het kritisch benaderen van de kostenstructuur, omzetstromen en de bedrijfsmiddelen. Vervolgens zetten we de stap naar de kwalitatieve bouwstenen van het model. De masterclass is bij uitstek geschikt voor MKB adviseurs, accountmanagers bedrijfsfinancieringen in het MKB, accountants en financieel planners met raakvlakken met de ondernemer/onderneming. Interesse? De eerstvolgende startdatum is op 11 september in Bunnik. 

Robert Van Der Cruysen Dukers & Baelemans
Robert van der Cruysen

Trainer en strategisch adviseur en oprichter van De Strategiestudio. Hiervoor was hij in diverse management- en directierollen zowel commercieel als operationeel eindverantwoordelijk en werkte hij aan het opstellen en realiseren van strategieën, reorganisaties, business development, het helpen ontwikkelen van mensen en het lanceren van nieuwe producten en diensten.

Delen: