WEBSIZE Dukers Baelemans 7027
Terug naar het overzicht

Wie is de financieringsadviseur voor het mkb anno 2020

De laatste jaren spreken we in de financiële sector veel over de veranderende rol van de zakelijk financieringsadviseur. Vanuit allerlei hoeken komen er berichten voorbij over de afstand tussen mkb ondernemers en bancaire financiers, de groei van ‘alternatieve’ financieringsbronnen en de opkomst van de intermediaire financieringsadviseur. Aan het begin van het jaar maken we de balans op: wie is de financieringsadviseur voor het mkb anno 2020?

12-02-2020
Maarten Bolk
10 minuten

Uit de recent gepubliceerde Financieringsmonitor 2019 van het CBS blijkt dat banken het voornaamste informatiekanaal en de belangrijkste financieringsoptie zijn voor de mkb ondernemer met een financieringsvraagstuk. Redenen hiervoor zijn de bekendheid met het kanaal, de betrouwbaarheid en het feit dat de bank ook doorgaans het betalingsverkeer van de mkb'er faciliteert.

Banken en het mkb: een match voor financieringen?

Toch zijn mkb’ers en banken niet altijd een match. Volgens het CBS wijzen banken financieringsaanvragen vaak af doordat de mkb'er een tekort aan zakelijke zekerheden of tekortschietende financiële kengetallen heeft. Ook is de gemiddelde investeringsaanvraag vanuit het mkb (€ 175.000) voor banken vaak te laag, waardoor zij op basis van een kosten/batenratio besluiten niet te financieren.

Opkomst van non-bancaire financiers

Dit biedt mogelijkheden voor ‘alternatieve’ financiers. In een onderzoek van Stichting MKB Financiering bleek dat in 2018 al meer dan € 1 miljard aan kredieten aan het mkb is verstrekt door non-bancaire financiers waaronder crowdfunding, direct lending, kredietunies, factoring en leasing. Volgens de verwachtingen financiert het mkb in 2022 minimaal een derde van financieringen onder een miljoen euro buiten banken om. Alternatieve financiers zitten daarom niet stil. Er komen steeds meer gespecialiseerde partijen die financieringsbronnen bieden die nauwkeurig aansluiten bij de levensfase en de branche van de onderneming.

Keurmerken vergroten vertrouwen

Om het vertrouwen in alternatieve financiers te vergroten, introduceerde Stichting MKB Financiering in 2019 het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk werd vorig jaar aan elf financiers toegekend. Daarnaast introduceert de stichting naar verwachting dit jaar het keurmerk 'Erkend Financieringsadviseur MKB'. Dit keurmerk, waar Dukers & Baelemans een bijdrage aan mag leveren, heeft als doel vorm te geven aan de kwaliteit en transparantie van de zakelijk financieringsadviseur. 

Financieringspartijen vergelijken via online platforms

Het toegenomen aanbod van financieringspartijen is een katalysator voor het ontstaan van online platforms. Via deze platforms ontvangen mkb’ers – op basis van een aantal vragen over hun financieringsbehoefte en een koppeling met hun boekhoudpakket – diverse financieringsopties. Voorbeelden daarvan zijn Loanstreet en Findoo. Een aantal platforms is exclusief voor intermediairs, zoals Capsearch en Dealsuite (een initiatief van bedrijfsovernameplatform Brookz). Daarnaast zijn ook de grootbanken bezig met het creëren en uitbreiden van platforms voor intermediairs. Denk bijvoorbeeld aan het Intermediairs Zakelijk platform van de ING en de Intermediairsdesk van Rabobank. Zo proberen de banken het primaire contactpunt te blijven voor de mkb ondernemer.

Bestaansrecht van de financieringsadviseur mkb

Is er door de komst van online tools en platforms nog wel een bestaansrecht voor de financieringsadviseur bij de bank, de onafhankelijke intermediaire financieringsadviseur of de adviseur bij een alternatieve financieringspartij? Een mkb ondernemer kan toch gemakkelijk zelf een passende financiering selecteren op basis van een ingevulde financieringsbehoefte en data-analyse?

Dat is maar de vraag. Trends en onderzoek bevestigen dat mkb’ers steeds meer behoefte hebben aan een kwalitatieve financieringsadviseur met een oog voor alle mogelijke financieringsbronnen in het zakelijk financieringslandschap. Mkb ondernemers zijn gebaat bij een adviseur die in heldere taal kan uitleggen welke financieringsbronnen en -partijen optimaal bijdragen aan de strategische doelstellingen van de onderneming. Een toekomstbestendige financieringsadviseur – of hij nu werkt bij een bank, intermediair of alternatieve financier – kan met een brede scope aan financieringsopties een financieringsstructuur adviseren die past bij de ondernemer, de onderneming en zijn business model.

Door de komst van meer alternatieve financiers en online platforms ligt het speelveld open en is het zakelijk financieringslandschap misschien complexer dan voorheen. Maar anno 2020 zijn er meer mogelijkheden dan ooit om als financieringsadviseur het heterogene mkb op een efficiënte wijze van een financiering te voorzien. En dat is nodig. Het financieren van het mkb blijft essentieel om het mkb kansen te bieden voor groei en innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Daar kan de financieringsadviseur mkb, voor welke financier of welk advieskantoor hij/zij ook werkt, een mooie bijdrage aan (blijven) leveren.

Maarten Bolk Dukers & Baelemans
Maarten Bolk

Maarten Bolk is als development manager o.a. aanjager van (onderwijs)vernieuwing bij Dukers & Baelemans.

Delen: