Terug naar het overzicht

Internationale waardeoverdracht wordt eenvoudiger

Op 21 maart 2024 is het besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten aangepast. In dit besluit staan voorwaarden voor internationale overdracht van pensioenkapitaal.

23-05-2024
2 minuten

Naar aanleiding van twee uitspraken van het Europese Hof van Justitie van 16 november 2023 moest Nederland twee eerder gestelde eisen laten vallen omdat deze een verboden beperking van het vrije verkeer van werknemers binnen de EU vormen.

Het gaat hier over twee uitspraken van het Hof om internationale waardeoverdracht van in Nederland opgebouwd pensioen door werknemers die vervolgens een substantiële dienstbetrekking aanvaarden in de EU/EER/Zwitserland. Deze werknemers gaan daar pensioen opbouwen en willen hun Nederlandse pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van de buitenlandse werkgever.

Permanent Actueel

Het volledige artikel is beschikbaar Permanent Actueel (rubriek: pensioen). Permanent actueel is een belangrijk middel om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. 

De nieuwsartikelen informeren je op een begrijpelijke manier over relevante ontwikkelingen uit de beroepspraktijk. Daarnaast krijg je handige tips om de informatie direct toe te kunnen passen in de praktijk. De rubricering per beroepskwalificatie zorgt ervoor dat je alleen nieuwsitems ziet die voor jou relevant zijn. Daarnaast kan je je kennis testen door vragen te beantwoorden en maandelijkse toetsen te maken. Dit stimuleert je actieve betrokkenheid bij het leerproces. Bovendien worden je scores bijgehouden. Zo toon je efficiënt aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat je de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen.

Delen: