Terug naar het overzicht

Maak de opbrengst van verduurzamen woning concreet voor je klant

Voor veel klanten is de besparing op de energierekening een belangrijke drijfveer om hun woning te gaan verduurzamen. Als financieel adviseur help je ze door kosten, opbrengsten en rendement zo concreet mogelijk te maken. Hoe? Dat vertel ik je graag.

28-09-2021
Frank Paalman
2 minuten

Doorloop samen een verbetercheck

Een goed begin is om samen met je klant een online verbetercheck als verbeterjehuis.nl te doorlopen. In een paar minuten heb je dan een concreet beeld van mogelijke maatregelen, kosten en opbrengsten (inclusief subsidie). Handig, want zo weet je allebei waar je over praat.

Als je dit in kaart hebt, kan je een indicatieve berekening maken van het te verwachten rendement. Zo maak je het voor je klant concreet en hopelijk makkelijker om te beslissen.

Een voorbeeld
Sanne en Pieter kopen een tweekapper uit 1968 waar ze samen met hun 2 kinderen in gaan wonen. Een eerste check leert dat de kosten voor isolatie (inclusief HR++ glas) en 10 zonnepanelen circa € 20.000,- bedragen. De indicatieve subsidie is € 2.700,- en de jaarlijkse energierekening daalt met ongeveer € 1.500,-. Een rendement van bijna 9%.

Tot slot

Je ziet ongetwijfeld dat ik woorden als ‘circa’, ‘indicatief’ en ‘ongeveer’ gebruik. Ik doe dit omdat een dergelijke check een eerste indicatieve scan is en geen definitief advies. Daarvoor verwijs je je klant naar zijn energieadviseur. Toch leert ervaring dat de genoemde bedragen in zo’n check wel reëel zijn, dus het is beslist een goed vertrekpunt voor een gesprek over duurzaamheid.

Heel veel succes in je adviespraktijk met jouw klant helpen te verduurzamen!

Frank Paalman Dukers Baelemans
Frank Paalman

Frank is vakspecialist en trainer bij Dukers & Baelemans, daarnaast werkt hij als financieel adviseur.

Delen: