Post-HBO Financieel Advies MKB: ‘Je leert vooral door het te doen’

Onderstaand interview over de Post-HBO opleiding Financieel Advies MKB verscheen in editie 4-2018 van het magazine van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB):

‘Je leert vooral door het te doen’

“Adviesvragen van klanten worden steeds breder.” Dat merkt Guillaume Janssen, directeur van het Utrechtse administratiekantoor Tirion Finance. “Vraagstukken worden uiteenlopender. Ondernemers hebben behoefte aan één multidisciplinaire adviseur, die de regie neemt en fungeert als vertrouwenspersoon en sparringpartner.” Om die reden wil Guillaume zijn kennis én vaardigheden verbreden en verdiepen. Hij volgt hiertoe de leergang ‘Financieel Advies MKB’.

Deze post-HBO opleiding wordt verzorgd door Dukers & Baelemans en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het is een leergang die is verdeeld in drie modules. Elke module beslaat ongeveer een half jaar. Om de twee weken is er in Arnhem een middag- en avondcollege, van 15.00 tot 21.00 uur. Tussentijds worden studenten getoetst en krijgen ze diverse praktijkopdrachten mee.

Advieskant
Guillaume Janssen is dit voorjaar aan de opleiding ‘Financieel Advies MKB’ begonnen. De reden is helder. “De diensten van Tirion Finance zijn hoofdzakelijk administratief en fiscaal van aard. Denk aan (salaris)administratie, jaarstukken, ondernemersplannen en financieringsaanvragen. Naast een toenemend aantal pensioenvragen merk ik dat de aard van mijn werk steeds meer de advieskant opgaat. Op dat vlak wil ik beter beslagen ten ijs komen.”

Strategische keuzes
Hij is nu bezig met de tweede module. Daarin staan strategische vraagstukken centraal. “We doorlopen verschillende stappen om een onderneming in kaart te brengen,” vertelt Guillaume. “We kijken naar de omgeving van een onderneming en maken een SWOT-analyse. Vervolgens wordt via een matrix duidelijk welke strategische keuzes je kunt maken en waar de hiaten zitten.”

“Als praktijkopdracht doe ik dit voor mijn eigen organisatie. Heel zinvol hoor, om te reflecteren op je eigen bedrijf. Dit helpt mij echt om ondernemers bij te staan in het maken van strategische keuzes. Ik kan meer handvatten aanreiken om plannen in de praktijk ook daadwerkelijk te implementeren.”

Ondernemer in privé
Guillaume heeft de eerste module van de opleiding ‘Financieel Advies MKB’ met succes doorlopen. Daarin stond de ondernemer in privé centraal. “Het gaat hier eigenlijk om twee vragen. Hoe ziet de privésituatie eruit en wat zou je dan in het bedrijf anders of beter kunnen regelen? En andersom, wat zijn de gevolgen van bepaalde bedrijfsbeslissingen voor de privésituatie?”

Deze module typeert Guillaume als ‘financiële planning’. Er was veel aandacht voor wetgeving, herinnert hij zich. “IB, huwelijksvermogensrecht, sociale wetgeving, noem maar op. Persoonlijk vond ik het onderdeel erf- en successierecht het meest interessant.”

De kennis werd online getoetst. “Dat kun je vanuit huis of je werkplek doen. Het zijn ‘open boek-toetsen’, dus je mag er alle beschikbare informatie bij gebruiken. Daar gaat het ook een beetje om: hoe je efficiënt de juiste informatie vindt.”

Adviesvaardigheden
De groep telt 16 deelnemers. Zij hebben of een bancaire achtergrond of zijn, net als Guillaume, werkzaam binnen een administratie- of accountantskantoor. De eindopdracht werd in groepjes van vier gemaakt: een casus uitwerken en verdedigen. “Dat intervisie-element vind ik heel nuttig. Denk- en werkwijzen van anderen brengen jou ook weer op ideeën.”

Guillaume vindt dat de vele praktijkopdrachten zijn adviesvaardigheden verbeteren. “De opleiding draait om action learning: je leert door het te doen. Ik acht me nu veel beter in staat om ondernemers in de goede richting te duwen. En ik kan voorstellen van bijvoorbeeld een bank of notaris nu beter beoordelen en met de ondernemer bespreken.”

Waardering en financiering
De derde module van de opleiding ‘Financieel advies MKB’ zal draaien om investerings- en financieringsvraagstukken, overnames en bedrijfswaardering. “Daar ben ik in de praktijk nu ook al wel mee bezig. Maar ik wil mijn kennis hierover verversen en verbreden.”

Guillaume heeft bij zijn keuze voor de opleiding ‘Financieel Advies MKB’ ook andere cursussen overwogen. “Bijvoorbeeld de cursus MKB Ondernemerscoach of een opleiding Financiële Planning. Maar deze opleiding is heel breed en het element action learning sprak me aan.” Hij wil deze leergang gebruiken als opstap naar Gecertificeerd Financieel Planner. “Hierna verwacht ik met relatief geringe inspanning het FFP-examen te kunnen doen.”

Niveau en tijd
De opleiding ‘Financieel Advies MKB’ is vooral zinvol voor NOAB-leden die meer invulling willen geven aan hun adviesrol, meent Guillaume. “Ik zeg er wel bij, dat het echt een HBO-opleiding is. Daar moet je qua niveau en tijdsinvestering rekening mee houden. Het is best intensief. Maar ik krijg er veel voor terug: een breed pallet aan kennis maar zeker ook adviesvaardigheden.”

PE-punten en meer informatie
De post-HBO opleiding ‘Financieel Advies MKB’ levert NOAB-leden 8 PE-punten op. Ook het RB en de NBA verlenen er PE-vrijstelling of punten voor. De eerstvolgende startdatum is 27 maart 2019. Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van Dukers & Baelemans.